Legal alert – ustawa o podatku dochodowym podpisana

Legal alert – ustawa o podatku dochodowym podpisana

 

Ustawa o podatku dochodowym została dziś podpisana przez Prezydenta RP. Poniżej krótki komentarz ekspertów z Kancelarii KRW Legal.

 

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przekazanych przez Kancelarię odnośnie prac legislacyjnych dotyczących opodatkowania funduszy inwestycyjnych, informujemy, że w dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

 

Treść podpisanej nowelizacji w zakresie dotyczącym:

 

  • opodatkowania dochodów (przychodów) funduszy inwestycyjnych pochodzących ze spółek niemających osobowości prawnej i niepodlegających opodatkowaniu oraz

  • wyłączenia ochrony prawnej z tytułu stosowania interpretacji indywidualnych dotyczących zdarzeń stanowiących unikanie opodatkowania, wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania, jeśli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidulanej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

pozostaje bez zmian w stosunku do podsumowania przygotowanego przez Kancelarię w dniu 15 listopada 2016 r.

 

W powyższym zakresie nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment