Kierunki i wyzwania rekrutacji w TFI

Kierunki i wyzwania rekrutacji w TFI

 

Zmieniająca się sytuacja rynku kapitałowego, zmiana oczekiwań klientów, nowe regulacje nie pozostają bez wpływu na rynek pracy w sektorze TFI. Widać rysujące się trendy w obszarze regulacyjnym, inwestycyjnym oraz sprzedażowym. W każdym z tym obszarów wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, a w niektórych możemy mówić o pojawianiu się zapotrzebowania na nowy typ pracownika.

 

 

W przypadku działów compliance ich intensywny rozwój odbywa się pod dyktando zaostrzających się regulacji prawnych, ale nie bez wpływu na ten stan rzeczy pozostaje także chęć zwiększenia, urozmaicenia oferty produktowej przez konkretne TFI. Te czynniki przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, co z kolei powoduje powstawanie kolejnych stanowisk. Oznacza to, że wkrótce działy compliance będą składać się, nie jak dotychczas z jednego compliance managera, ale z dwóch do nawet czterech pracowników w danym TFI. Takie osoby będą odpowiedzialne za nadzór nad wprowadzaniem nowej oferty, przygotowywanie prospektów czy, później, kontroli nad utrzymaniem regulacji w tym zakresie. Zatem będzie zapotrzebowanie na inspektorów nadzoru czyli osoby, które odpowiadają za ryzyko ponoszone przez konkretne towarzystwo.

 

Stanowiska o których mówimy to stanowiska specjalistyczne, eksperckie czyli dedykowane osobom z pewnym doświadczeniem. Jednak i w tym przypadku może nastąpić pewna zmiana i pracodawcy mogą zwrócić się ku osobom z mniejszym doświadczeniem. A wynika to z faktu, iż wielu prawników po zdaniu egzaminu, na np. stanowisko radcy prawnego, chce skupić się na czynnościach prawniczych i nie interesuje ich już praca jako inspektorów nadzoru. Co może mieć dalszą implikację, jaką będzie rozdzielenie stanowisk prawniczych od stanowiska inspektora nadzoru.

 

Także i w drugim obszarze, czyli inwestycyjnym dostrzegamy pewną rysującą się w niedługim horyzoncie czasowym zmianę. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych coraz chętniej idą w kierunku produktów niszowych, nie skorelowanych bezpośrednio z giełdą i przez to bardziej odpornych na wahania, jakie towarzyszą rynkowi akcji. Stąd pojawia się nowy typ zarządzającego, który nie zarządza rynkiem długu czy rynkiem akcji, a szeregiem instrumentów finansowych, które są wbudowane w konkretny produkt inwestycyjny (tzw. neutralnie rynkowy). Ten trend rynkowy jest szansą dla tych zarządzających, którzy gotowi są wyrobić sobie specjalizację w tym obszarze. Tym bardziej, że tego typu instrumenty finansowe coraz częściej będą dedykowane szerokiemu rynkowi, a nie tylko oferowane w funduszach zamkniętych.

 

W przypadku obszaru sprzedaży kwestią przyszłości jest pojawianie się stanowisk project managerów. Związane jest to ze wzrostem roli PMO czyli project managementu. Samo wprowadzenie oferty produktowej do danego dystrybutora to dziś za mało, ważne jest sprawne spięcie oferty funduszowej z jego systemami – a to zadanie dla project managerów właśnie.

 

 

Raport płacowy TFI – badanie jakościowe HRK

 

Obecnie, by ułatwić rekrutację do TFI na stanowiska na poziomie executive prowadzimy dwutorowe badanie jakościowe wśród menadżerów TFI oraz samych kandydatów do pracy. Naszym celem jest przygotowanie raportu płacowego uwzględniającego wiedzę o tym, co oferują pracodawcy z TFI specjalistom na różnym poziomie stanowisk i o różnym doświadczeniu, zderzoną z oczekiwaniami kandydatów w tym zakresie. Badanie to pozwoli nam wyciągnąć najważniejsze wnioski, które powiedzą nam na co powinnyśmy być przygotowani jeżeli chcemy zatrudnić danego kandydata z rynku oraz czy nasza oferta jest atrakcyjna z punktu widzenia pożądanego kandydata.

 

Piotr Mazurkiewicz,

Partner, HRK

 

O HRK
HRK jest jedną z największych organizacji doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Od 2000 r. wspieramy menedżerów w pozyskiwaniu pracowników i skutecznym zarządzaniu personelem. Pracujemy w zespołach ekspertów specjalizujących się w poszczególnych sektorach gospodarki. Oferujemy usługi: rekrutacji pracowników, szkoleniowe, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z zaawansowanymi badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz – pod marką HRK Payroll Consulting – administrację wynagrodzeniami i zarządzanie dokumentacją personalną. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Gdyni. Więcej: www.hrk.eu i www.hrk.pl

 

 

BACK                                               HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment