Legal alert – poprawki do ustawy o podatku CIT w FIZ

Legal alert – poprawki do ustawy o podatku CIT w FIZ

 

31 października poznaliśmy kontrowersyjny projekt ustawy o podatku dochodowym wprowadzającym CIT w funduszach zamkniętych. Pisaliśmy o tym w artykule 01 listopada. Wczoraj zgłoszone zostały poprawki do projektu ustawy.

 

 

Zainicjowane przez Kancelarię KRW Legal w dniu 1 listopada 2016 r. prace doprowadziły do wypracowania i przygotowania przez Kancelarię we współpracy z zaangażowanymi przedstawicielami towarzystw funduszy inwestycyjnych wspólnego projektu zmiany do Projektu środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z jego założeniami opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegałyby wyłącznie dochody (przychody) uzyskiwane z tzw. podmiotów transparentnych podatkowo. Jednocześnie zaproponowano odpowiednie vacatio legis (wejście w życie zmian dotyczących opodatkowania funduszy inwestycyjnych od dnia 1 stycznia 2018 r.), wynikający z nieprzygotowania operacyjnego towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów obsługujących fundusze inwestycyjne do prawidłowego zaliczania zobowiązań podatkowych z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

W dniu 14 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, a którym zostały przedstawione poprawki poselskie do Projektu.

 

Poprawki zakładają m.in.:

 

1) utrzymanie zwolnienia podmiotowego otwartych funduszy inwestycyjnych oraz specjalistycznych funduszy otwartych z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących przy dokonywaniu lokat aktywów zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz

 

2) opodatkowanie dochody (przychody) specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących przy dokonywaniu lokat aktywów zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych, działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, uzyskiwane z tzw. podmiotów transparentnych podatkowo.

 

3) wejście w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Niezmiernie istotną poprawką zgłoszoną przez posłów w trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych do Ordynacji Podatkowej jest możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania również do stanów faktycznych i zdarzeń objętych interpretacjami indywidualnymi wydanymi przed 15 lipca 2016 r., jeśli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest pod  tym linkiem. 

 

 

Newsletter regulacyjny 10/2016

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment