Wrzesień za nami

Wrzesień za nami

 

Wrzesień przyniósł sporo informacji o zmianach osobowych oraz planach TFI. Rozpędu nabrały także prace nad rozporządzeniami do nowej ustawy o funduszach. 

 

 

 

ZMIANY PRAWNE

 

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

 

W dniu 16 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 01 października. Więcej na ten temat można przeczytać w naszej publikacji z 20.09.2016 pod tym linkiem.

 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE AFI

 

26 września 2016r do drugiej tury konsultacji publicznych skierowany został z kolei projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających AFI. Zainteresowane instytucje mogą przesyłać swoje uwagi do 12 października.  Szczegółowe informacje na temat temat, jak również Projekt Rozporządzenia znajdują się tutaj.

 

 

ZMIANY OSOBOWE

 

NOBLE FUNDS TFI

 

Z końcem sierpnia z Noble Funds TFI pożegnali się dwaj zarządzający – Andrzej Domański oraz Maciej Hebda. Z kolei zespół analityków w tym towarzystwie powiększył się z początkiem września o Andrzeja Kubackiego oraz Pawła Sugalskiego, wcześniej zatrudnionych w ING Securities. 

 

 

SKARBIEC TFI

 

Od września oficjalnie pracę w Skarbiec TFI  rozpoczęło dwóch zarządzających Tomasz Stadnik oraz Łukasz Stelmasiak. Obaj panowie związani byli wcześniej z TFI PZU. Tomasz Stadnik został członkiem zarządu oraz szefem inwestycji zastępując tym samym Piotra Kubę, który zakończył współpracę ze Skarbcem.

 

 

BPS TFI

 

Dotychczasowy szef sprzedaży w TFI PZU, Łukasz Kwiecień, od września objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w BPS TFI.

 

 

AMUNDI POLSKA TFI

 

Julien Bernard pełniący funkcję członka zarządu oraz szefa operacji w Amundi Polska TFI, zakończył współprace z towarzystwem i od września pełni funkcję COO w Amundi Italy.

 

 

TRIGON TFI

 

Także z początkiem września do zespołu analityków Trigon TFI dołączył Wojciech Kozłowski, dotychczasowy szef działu analiz w Ipopema Securities. 

 

 

W INVESTMENTS

 

Z końcem września nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu W Investments – Piotra Wiśniewskiego zastąpił Paweł Narożny.

 

Poza tym Spółka poinformowała, że Dom Maklerski W Investments S.A. będący częścią grupy, zakończył zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych: WI Inwestycje Rolne FIZ AN, WI Inwestycje Selektywne FIZ AN, WI Vivante FIZ AN oraz SGB WI Lasy Polskie FIZ AN. Fundusze utworzone były we współpracy z FinCrea TFI. Dalsze zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych zamkniętych FinCrea TFI  powierzyło spółce Meridian Fund Management S.A. spółce niezależnej od Domu Maklerskiego W Investments S.A.

 

 

PLANY TFI

 

BPS TFI

 

Łukasz Kwiecień – nowy szef sprzedaży i marketingu –  zapowiedział zmiany w ofercie produktowej BPS TFI. Oracowana ma zostać nowa strategia sprzedaży funduszy, której elementami będzie stworzenie nowych i, ewentualnie, modyfikacje sposobu działania funduszy już istniejących.

 

 

SKARBIEC TFI

 

Tomasz Stadnik – nowy szef inwestycji w Skarbiec TFI – zapowiedział zmiany w stylu zarządzania oraz poszerzenie granic inwestycyjnych. Towarzystwo zamierza odchodzić od podejścia benchmarkowego. I zapowiada, że już niedługo w ofercie znajdą się 3-4 strategie tego typu, tworzone samodzielnie i oparte na absolutnej stopie zwrotu. TFI zamierza popracować także nad stabilnością wyników.

 

 

NOWE PRODUKTY

 

MBANK

 

We wrześniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mBank uruchomił fundusze inwestycyjne pod własną marką, stworzone w ramach współpracy ze Skarbiec TFI. W skład oferty mFundusze Dobrze Lokujące znalazły się trzy różne portfele: mFundusz dla każdego, mFundusz dla aktywnych i mFundusz dla odważnych.

 

Więcej o nowych produktach uruchomionych we wrześniu będziemy, jak zwykle, pisać w naszej kolejnej publikacji.

 

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment