Sierpień za nami

Sierpień za nami

 

Które TFI są na sprzedaż, kto kogo przejmie, a kto się z kim (nie)połączy? Sierpień obfitował w informacje tego typu. Poza tym poznaliśmy treść wyczekiwanego projektu rozporządzenia ws polityki wynagrodzeń, wyniki TFI w pierwszej połowie roku oraz dane dotyczące kont emerytalnych.  

 

 

NOWE PRZEPISY

 

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

 

30 sierpnia projekt Rozporządzenia ws polityki wynagrodzeń w TFI został przekazany do podpisu Ministra Finansów. Akt wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, a TFI prowadzące działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia, będą miały obowiązek dostosować swoją działalność i regulacje do nowych wytycznych w terminie do dnia 4 grudnia 2016 r.

 

W porównaniu z poprzednim projektem, z grudnia 2015, w dokumencie dokonano szeregu zmian, o których pisaliśmy tutaj.

 

14 września organizujemy warsztaty dedykowane tej tematyce. Zapraszamy do udziału. Szczegóły dostępne są tutaj. 

 

 

RAPORTY KNF

 

WYNIKI TFI

 

W sierpniu KNF opublikowała wyniki TFI po drugim kwartale 2016r. Komisja oszacowała, że na koniec I półrocza 2016 roku Towarzystwa zarządzały aktywami blisko 349,9 mld zł, z czego 302,5 mld zł to aktywa funduszy inwestycyjnych. Wzrost zarządzanych aktywów w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wyniósł 19,09%. Przychody wyniosły blisko 778,0 mln zł (spadek o 4,92% q/q), a koszty ok. 624,6 mln zł (wzrost 4,79 % q/q). Różnica stanowiąca zysk z podstawowej działalności wyniosła w 2 kwartale 2016 ponad 153 mln zł. Jest to wynik słabszy niż w analogicznym okresie 2015 roku.

 

 

IKE I IKZE

 

W sierpniu KNF opublikowała także półroczną informację o prowadzonych IKE i IKZE.

 

Na koniec czerwca 2016 roku odnotowano spadek aktywnych IKE o 2,16% w porównaniu z czerwcem 2015. Wartość środków zgromadzonych na IKE wyniosła ponad 6 mln zł. Wzrost liczby IKE (w porównaniu do danych na koniec grudnia 2015) odnotowano we wszystkich instytucjach prowadzących IKE, za wyjątkiem zakładów ubezpieczeń. Najwięcej kont przybyło w funduszach inwestycyjnych, bo aż prawie o 8,7 tys. Na koniec czerwca 2016 roku średnia wartość środków zgromadzonych na jednym koncie emerytalnym wyniosła 6,92 tys zł, podczas gdy na IKE w funduszach inwestycyjnych było to średnio 8,33 tys. zł.

 

Z kolei aktywa zgromadzone w IKZE na koniec czerwca 2016 wzrosły z 619 mln na koniec 2015 roku ale i tak wynosiły zaledwie 760 mln zł. W przypadku IKZE liczba zarejestrowanych kont na koniec czerwca 2016 roku była najwyższa także w funduszach inwestycyjnych. Średnia wartość IKZE w funduszach inwestycyjnych na koniec czerwca 2016 r wyniosła 4,01 tys. zł. podczas gdy średnia ogółem to 7,5 tys. zł.

 

 

PRZETASOWANIA NA RYNKU

 

NOBLE FUNDS I OPEN FINANCE

 

W sierpniu oficjalnie podano do wiadomości, że Noble Funds TFI przejmie Open Finance TFI. Towarzystwo po połączeniu będzie zarządzało aktywami o wartości ponad 7 mld zł. Transakcja powinna zostać sfinalizowana w pierwszym półroczu 2017 r.

 

 

BPH TFI

 

KNF wyraziła zgodę na pośrednie nabycia przez Alior Bank akcji BPH TFI. Oznacza to, że w pakiecie z Bankiem BPH (bez jego portfela kredytów hipotecznych) przejmie także TFI. Alior Bank stanie się większościowym akcjonariuszem Banku BPH w okresie pomiędzy rozliczeniem wezwania a podziałem Banku BPH. To jednak tylko formalna zmiana – do dnia podziału Banku BPH, Alior Bank nie będzie wykonywał praw głosu z posiadanych akcji Banku BPH oraz nie będzie wywierał żadnego wpływu na Bank BPH oraz na BPH TFI. Docelowo BPH TFI pozostanie w Banku BPH i Grupie GE.

 

BPH TFI cały czas jest na sprzedaż albowiem Altus TFI, który był zainteresowany nabyciem 100% akcji Towarzystwa oficjalnie poinformował, iż negocjacje zostały zakończone. Powodem był brak uzgodnienia warunków transakcji.

 

 

PIONEER PEKAO TFI

 

Niepewne są losy giganta na rynku polskim – Pioneer Pekao TFI. UniCredit rozważa sprzedaż całego pakietu akcji Pioneera. Z informacji uzyskanych przez włoski dziennik „Il Sole 24 Ore”, wynika, że Unicredit (kontrolujący w Polsce Bank Pekao i Pioneer Pekao TFI) prowadzi rozmowy w tej sprawie z francuskim Amundi, który jest w Polsce właścicielem Amundi Polska TFI.

 

 

LEGG MASON TFI

 

Według niepotwierdzonych informacji portalu „Businsessinsider” na sprzedaż jest także Legg Mason TFI. Amerykański Legg Mason, Inc. podobno wycofuje się z polskiego rynku, a TFI ma zostać wykupione przez dotychczasowych menadżerów, kluczowych pracowników, a także inwestorów z zewnątrz.  Więcej na ten temat w portalu BusinessInsider.

 

 

PLANY TFI

 

PZU

 

W sierpniu przedstawiciele Grupy PZU przedstawili oficjalnie strategię rozwoju, w której duży nacisk położono na segment inwestycyjny. Segment ma być zarządzany przez pion PZU Inwestycje. Docelowo pion ma zarządzać aktywami o wartości ok. 100 mld zł.

 

Cel ten, ma być osiągany poprzez wykorzystywanie możliwości przejmowania konkurencyjnych TFI, pośrednio poprzez zmiany kadrowe, a także poprzez przebudowę oferty. Dotychczas budowano ofertę głównie w oparciu o fundusze zamknięte specjalistyczne i skupione na wybranych sektorach rynku, a według nowego planu TFI chce wprowadzać rozwiązania otwarte, podobne do uruchomionego szeroko dostępnego funduszu PZU Telekomunikacja Media Technologia.

 

 

SKARBIEC TFI

 

Informacjami o zmianach podzielił się także Skarbiec TFI. Towarzystwo zamierza przebudować ofertę, by poprawić wyniki. Prezes oficjalnie potwierdził uruchomienie funduszy white label, które oferowane będą klientom mBanku (3 różne strategie w ramach jednego parasola).

 

Towarzystwo liczy na wiedzę i doświadczenie Tomasza Stadnika i Łukasza Stelmasiaka, którzy niedawno zasilili szeregi Skarbca TFI. Zarządzający mają skupić się na rozwinięciu segmentu funduszy absolutnej stopy zwrotu i alternatywnych, która ma zaskutkować wzrostem aktywów. TFI planuje zrobić porządek w ofercie sprzedawanych funduszy, zwłaszcza w segmencie akcyjnym, poprzez łączenie funduszy o aktywach mniejszych niż 50 mln zł.

 

Źródła: KNF, IZFiA, Parkiet, Puls Biznesu, Busines Insider Polska, www.analizy.pl, strony internetowe TFI

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment