Nowe obowiązki w zakresie raportowania do KNF

Nowe obowiązki w zakresie raportowania do KNF

 

Nowa ustawa o funduszach wymaga od TFI rozszerzenia funkcjonalności swoich systemów informatycznych, w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych a w szczególności nowych wymagań raportowych. TFI oraz fundusze i spółki alternatywne będą zobligowane do generowania skomplikowanego raportu dotyczącego struktury, inwestycji, inwestorów, transakcji oraz ryzyka funduszy oraz zbiorczo dla całej spółki w formacie XML i cykliczne wysyłanie go do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dedykowane nowym obowiązkom w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI) i raportowania do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

Zapraszamy pracowników compliance, risk managerów, członków zarządów TFI oraz przedstawicieli depozytariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.06.2016 na adres bk@fispoland.com.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment