6 kluczowych czynników SEO dla strony www funduszu

6 kluczowych czynników SEO dla strony www funduszu

 

Optymalizacja wyszukiwania stron funduszy inwestycyjnych powinna uwzględniać kilka ważnych elementów zapewniających właściwe umiejscowienie prezentowanych funduszy w odpowiednich rankingach. Większość tych elementów wdraża się niezwykle prosto i łatwo, a efekt z perspektywy wyszukiwarki Google jest fenomenalny.

 

Należy oczywiście wziąć pod uwagę więcej elementów niż tylko te sześć prezentowanych poniżej, choć w naszej ocenie obejmują one większość najważniejszych aspektów: 

 

 

1. Nazwa strony: bodaj najważniejszy element! Nazwa strony winna zawierać nazwę funduszu, najlepiej umieszczoną przed nazwą spółki sekcją jej poświęconą.

 

2. URL: Jeśli CMS na to pozwala, warto by adresy URL funduszu były przyjazne dla przeglądarki i zawierały jego nazwę. Jako spacji lepiej używać myślników niż podkreślników.

 

3. Nagłówki: W nagłówku strony winna się znaleźć nazwa funduszu, najlepiej napisana wyraźnie widoczną czcionką w dużym rozmiarze (np. H1)

 

4. Słowa kluczowe: Należy umieścić nazwę funduszu w towarzystwie innych określeń, np. celów inwestycyjnych funduszu. ‘Zagęszczenie słów kluczowych’ zwiększa ranking strony.

 

5. Wykresy: Należy stosowań nowoczesne biblioteki wykresów pozwalających wpisywać faktyczny tekst, aby na przykład nazwa funduszu mogła się pojawiać w narzędziach i legendach.

 

6. Media społecznościowe: Jeśli chcemy wykorzystać narzędzia udostępniania, strony funduszu muszą posiadać odpowiednie metadane np. Twitter Cards, Open Graph (dla serwisów Facebook i LinkedIn) lub Microdata.

 

Źródło: “6 Essential SEO factors for the perfect Fund Page” White Paper, www.kurtosys.com

 
O Kurtosys
Kurtosys jest globalnym dostawcą narzędzi marketingu cyfrowego i raportowania wyników, które wspomagają zarządzających funduszami w pozyskiwaniu i utrzymywaniu inwestorów.  Od 2002 r. nasz zespół specjalistów używa mediów cyfrowych do poszukiwania nowych sposobów prezentowania, wymiany i wykorzystania informacji finansowych. Kurtosys oferuje szeroki zakres rozwiązań marketingowych i obsługowych dla funduszy i ich klientów, w tym między innymi narzędzi opisu funduszy, narzędzi do obsługi funduszy, raportowania wyników i tworzenia bezpiecznych portali. Wspomagamy proces komunikacji między marką a jej klientami wykorzystując atuty internetu i rozwiązań mobilnych. Nasza niezawodna infrastruktura i usługi outsourcingowe umożliwiają eliminację zbędnych procesów i obniżanie kosztów, natomiast zespół projektantów pracuje nad zapewnieniem wysokiej estetyki prezentacji danych.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment