Styczeń za nami

Styczeń za nami

 

Kilka funduszy zmieniło zarządzających, kilku zarządzających zmieniło Towarzystwa. Zmiany osobowe miały miejsce także w zarządach – nie tylko w TFI. Towarzystwa zdradzały swoje plany na przyszłość. Wybrano najlepszych analityków. Pojawiły się podsumowania dotyczące rynku w 2015 roku. Innymi słowy pierwszy miesiąc 2016 roku przyniósł wiele ciekawych danych i informacji rynkowych.

 

 

Podsumowanie 2015
Styczeń przyniósł pierwsze podsumowania roku 2015. Według danych FIS aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2015 wzrosły o 20% tj 42,3 mld zł. Największym TFI pod względem zarządzanych aktywów na koniec roku była Ipopema TFI zarządzająca środkami o wartości 48 mld zł. Największy napływ środków do funduszy detalicznych odnotowały PKO TFI, NN Investment Partners TFI oraz Trigon TFI. Z kolei najgorsze saldo w funduszach detalicznych miały Skarbiec TFI, LeggMason TFI i Pioneer Pekao TFI
Liczbowe podsumowanie danych o aktywach i napływach w 2015 roku znajduje się tutajZapraszamy także do zapoznania się z podsumowaniem zmian osobowych  oraz zmian produktowych w 2015 roku.

 

Zmiany legislacyjne
Od początku roku obowiązują przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszym serwisie w pod tym linkiem.

 

15 stycznia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o opodatkowaniu aktywów instytucji finansowych. Ustawa wprowadza opodatkowanie aktywów banków, ubezpieczycieli, firm pożyczkowych i SKOK-ów stawką 0,44 proc. w skali roku. Podatek ma obowiązywać od lutego br. Szacuje się, że wpływy z podatku zapewnią budżetowi 4,4 mld zł wpływów w całym 2016 r.

 

27 stycznia w Sejmie odbyła się dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych w ramach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw. Wnioski z dyskusji nie są jeszcze znane, poza informacją że zdecydowano iż projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych rozpatrywany będzie razem z projektem zmiany ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Skarbiec w rękach PSAT
W dniu 21 stycznia 2016 r. Skarbiec Holding zawarł z ProService AT umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie. Z dniem przeniesienia PSAT przejmuje wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z Umów Księgowych oraz Umów Licencyjnych. Na podstawie zawartej Umowy ProService AT będzie także świadczył usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz spółek grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A jest spółką dominującą. Umowa sprzedaży weszła w życie 31 stycznia 2016 r. Umowa ta jest kolejnym krokiem na drodze realizacji przez Skarbiec strategii mającej na celu znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania Grupy Skarbiec, poprzez bardziej efektywną organizację procesów w obszarze funkcji pomocniczych, oraz koncentrację na kluczowych dla Grupy Skarbiec obszarach biznesowych.

 

Przejęcia funduszy
W dniu 28.01. Altus TFI otrzymało 28.01 zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszami Forum Akcyjny Plus FIZ i FORUM Obligacyjnym Plus FIZ.

 

Z kolei 21.01 TFI BGŻ BNP Paribas przejęło w zarządzanie od Ipopema TFI fundusz parasolowy BGŻ SFIO o aktywach o wartości 123 mln zł. W efekcie tej operacji TFI BGŻ BNP Paribas podwoiło swoje aktywa do około 250 mln zł.

 

Zmiany osobowe
Styczeń przyniósł zmiany w szeregach zarządzających funduszami w Skarbiec TFI. Olaf Pietrzak, pełniący funkcję szefa zespołu produktów dłużnych w Skarbiec TFI przechodzi do konkurencyjnego Trigon TFI. Do grona zarządzających BZ WBK TFI dołączyło dwóch zarządzających Michał Hołda i Janusz Płotka. Zmiany nastąpiły także w Metlife TFI, gdzie do grona zarządzających dołączył Adam Kaszyński.

 

Zmiany osobowe nie ominęły także MS TFI z tym, że dotyczą zarządu spółki. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Adam Lesiński, a Wiceprezesem został Leszek Milczarek. Dotychczasowy prezes zarządu, Piotr Słupski, pozostał na stanowisku członka zarządu spółki.

 

Zmiany w zarządzie miały miejsce także w przypadku agenta transferowego Proservice AT. Od stycznia 2016 roku Emilia Guz została powołana na Członka Zarządu ds. Obsługi Klienta PSAT.  Pracę w ProService AT rozpoczęła w 1997 r w zespole operacyjnym a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z klientem. Od kwietnia 2010 roku zarządzała pionem obsługi klienta.

 

Małgorzata Zaleska 12 stycznia 2016 r. została powołana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW na stanowisko prezesa spółki w następstwie Pawła Tamborskiego, który podał się do dymisji w 3.12 ubiegłego roku. Decyzja wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy.

 

Z kolei Rada Nadzorcza PZU SA uchwałą z dnia 19 stycznia powołała zarząd spółki i powierzyła Michałowi Krupińskiemu pełnienie funkcji prezesa PZU SA., który ma zastąpić Andrzeja Klesyka.

 

Plany na przyszłość
MetLife TFI zamierza wprowadzić do swojej oferty fundusz obligacji korporacyjnych, fundusz akcji dywidendowych oraz rozszerzyć paletę funduszy zagranicznych. Także w tym roku TFI uruchomi produkt z grupy absolutnej stopy zwrotu. W ciągu najbliższych dwóch lat firma chce umożliwić klientom inwestycje we wszystkich głównych regionach geograficznych na świecie.

 

Szeroką strategią ogłosiło również TFI BGŻ BNP Paribas, które zapowiada rewolucję produktową, składając wniosek do KNF na utworzenie parasola z siedmioma otwartymi funduszami o benchmarkowym charakterze: akcyjnym, obligacyjnym, pieniężnym, mieszanymi, a także globalnym akcji i globalnym stabilnego wzrostu. W ofercie ma się pojawić także parasol zagraniczny z pięcioma funduszami z ekspozycją na różne regiony świata i różne klasy aktywów (produkty te mają funkcjonować w formule master feeder), przy udziale BNP Paribas Investment Partners. Ponadto jesienią TFI zaoferuje wachlarz funduszy zamkniętych, m. in. o strategii multi assets i market neutral. TFI zapowiedziało, że w ciągu pięciu lat zamierza zwiększyć udział w rynku funduszy detalicznych do 4-5 proc.

 

Dynamiczny rozwój oferty planuje też Ipopema TFI. W ofercie Ipopemy znajdzie się nowy fundusz nieruchomości, który zyski czerpałby z wynajmu nieruchomości komercyjnych. Towarzystwo planuje poszerzyć ofertę także o fundusz sekurytyzacyjny, który miałby zarabiać na odsetkach od regularnie spłacanych wierzytelności, a zyski wypłacałby w formie dywidendy.

 

Nagrody i wyróżnienia
Gazeta Giełdy Parkiet poprosiła zarządzających w firmach asset management, OFE i TFI o ocenę osób zajmujących się analizą spółek giełdowych. W tegorocznym, czternastym już rankingu analitycy byli skategoryzowani w 13 kategoriach. W każdej z kategorii zarządzający mogli wskazać trzy osoby, przyznając im za pierwsze miejsce 3 pkt, za drugie 2 pkt i za trzecie 
1 pkt. O kolejności 
w rankingu decydowała suma punktów. Jedną z kategorii jest wybór na najlepszego analityka. W tegorocznej już 14 edycji wprowadzono głosowanie na najlepszy zespół analityczny. Za najlepszego analityka zarządzajacy uznali Wojciecha Kozłowskiego z Ipopemy Securities, który zwyciężył także w dwóch sektorach: chemii i spółek paliwowych. W poprzednich czterech edycjach niezastąpionym był Piotr Zielonka, który również wywodził się z Ipopemy. Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Kubacki z ING Securities, a na trzecim – Tomasz Duda z Erste Securities, który okazał się najlepszym analitykiem w kategorii sektor wydobywczy. Czwarte miejsce wspólnie zajęli Kamil Kliszcz z DM mBanku oraz Piotr Łopaciuk z DM PKO BP. Na uwagę zasługuje także Sobiesław Pająk z DM BOŚ, który został doceniony za najlepsze spostrzeżenia dotyczące całego rynku. W kategorii najlepsze biuro z najlepszym zespołem analiz bezkonkurencyjny okazał się DM mBank. Tuz za nim DM BOŚ, którego trzon stanowią pracownicy dawnego DM IDM SA.

 

Źródła: Puls Biznesu, Parkiet, www.analizy.pl 

 

Zespół FIS

Fund Industry Support sp. z o.o. 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment