Maszyna ruszyła

Maszyna ruszyła

 

We wrześniu, wspólnie z PKO BP Finat, przeprowadziliśmy badanie wśród TFI, którego celem było zbadanie w jakim stopniu i w jaki sposób rynek dostrzega potrzebę standaryzacji.  Poniżej prezentujemy wyniki ankiety oraz opinie jej uczestników.

 

 

 

 

Przede wszystkim wart podkreślenia jest fakt, że swoją opinią podzieliło się z nami 25 Towarzystw zarządzających 88% aktywów wszystkich funduszy. Pokazuje to jednoznacznie, jak ważna jest kwestia standaryzacji dla dalszego rozwoju rynku. Wskazują na to również wypowiedzi przedstawicieli TFI.

 

Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec TFI, nie ma wątpliwości, że Standaryzacja rynku TFI jest jednym z kluczowych działań prowadzących do jego dalszego rozwoju. Podobne zdanie ma Łukasz Kwiecień, Członek Zarządu TFI PZU. Jego zdaniem Standaryzacja jest konieczna, jeśli mamy serio mówić o konkurowaniu jakością wyników i serwisu.

 

Z kolei zdaniem Ludmiły Falak-Cyniak, Członka Zarządu Amundi Polska TFI Standaryzacja pewnych obszarów działalności TFI wydaje się być dobrym kierunkiem w otoczeniu coraz większej ilości różnie interpretowanych przez podmioty przepisów. Standaryzacja może doprowadzić do zwiększenia przejrzystości rynku i obniżenia kosztów działalności funduszy, co zawsze jest korzyścią dla klienta.

 

Nie brak także wypowiedzi, w których dostrzegano z jednej strony potrzebę standaryzacji, a z drugiej możliwe przeszkody w jej wdrożeniu.  Tomasz Orlik, Członek Zarządu Pioneer Pekao TFI, twierdzi że Na zleceniach wypełnianych przez klientów znajduje się coraz więcej informacji wymaganych przez MIFID, FATCA, AML itp. Powoduje to częste zmiany w formatach plików rejestrowanych przez dystrybutorów i agentów transferowych. Wprowadzenie standardu jest kuszącym rozwiązaniem, chociaż mało realne jest powszechne stosowanie tego standardu w różnych TFI oraz w bankowych kanałach dystrybucyjnych. Niemniej jednak warto rozpocząć prace w tym zakresie, korzystając z rozwiązań sprawdzonych na rynkach rozwiniętych.

 

Podobnie uważa Dariusz Korona, Członek Zarządu NN Investment Partners TFI, według którego Jednolite standardy miałyby służyć ustaleniu przejrzystych reguł  oraz bezpieczeństwu instytucji w obszarze zgodności. Transparentność wobec klientów, jest kwestią nadrzędną, która powinna być brana pod uwagę, jednak ten obszar relacji jest dzisiaj głównie w gestii dystrybutorów, którym trudno działać w oparciu o standardy TFI.

 

Wyniki badania (dostępne tutaj) stanowiły punkt wyjścia do dyskusji podczas Fund Industry Summit 2015, w której udział wzięli reprezentanci wszystkich stron rynku. Swoją opinią podzielili się przedstawiciele Union Investment TFI, IZFiA, DI Xelion, PKO BP Finat oraz BNP Paribas Securities Services. Usłyszeć można było także głos spoza branży w osobie Prezesa Polskiego Standardu Płatności. 

 

 

 

 

Moderatorem panelu dyskusyjnego była pani Agnieszka Surmacka, którą zapytaliśmy o jej opinię zarówno na temat samej standaryzacji jak i dyskusji, której przewodziła.

 

– Wyniki ankiet jednoznacznie wskazują, że problem standaryzacji jest realny i dostrzegany przez uczestników rynku. Co interesujące, na potrzebę standaryzacji, w zakresie chociażby formatów wymiany danych, wskazuje większość TFI i to niezależnie od tego jaki agent transferowy obsługuje dane Towarzystwo. Musimy mieć świadomość, że standaryzacja sama się nie zrobi – to proces niełatwy, który będzie wymagał od uczestników gotowości do wprowadzenia zmian – Agnieszka Surmacka, Prezes Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o.

 

Wyniki ankiety, przebieg dyskusji podczas FI Summit 2015, jak również przytoczone powyżej opinie jednoznacznie wskazują, że brak standaryzacji i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych stron rynku jest istotnym problemem, skutecznie hamującym jego dalszy rozwój. Dlatego też tak ważne jest by rozpoczętą dyskusję prowadzić dalej, by z czasem miała szansę przynieść wymierne efekty.

 

Cieszyć zatem może fakt, że instytucje współpracujące z TFI zaczynają organizować spotkania mające na celu ujednolicenie i podniesienie obowiązujących standardów. Wydaje się więc, że maszyna ruszyła. A o przebiegu pierwszego z takich spotkań już wkrótce będzie można przeczytać w naszej kolejnej publikacji.

 

Barbara Kęczkowska

Fund Industry Support Sp. z o.o. (FIS)

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment