Lipiec na rynku nowych produktów – wakacje w pełni

Lipiec na rynku nowych produktów – wakacje w pełni

 

Lipiec – okres wakacyjny w pełni – widać to również po aktywności TFI w obszarze uruchamiania nowych produktów. W tym miesiącu Komisja Nadzoru Finansowego dopisała do listy funduszy inwestycyjnych dziesięć nowych funduszy zamkniętych zarządzanych przez TFI BGK, Ipopema TFI, Forum TFI, Saturn TFI, Altus TFI i Investors TFI. Nie zarejestrowano natomiast nowych funduszy o charakterze otwartym. 

 

Ze względu na niepubliczny charakter nie posiadamy niestety informacji czy ww. fundusze zamknięte pozyskały aktywa już w lipcu. Natomiast w minionym miesiącu miały miejsce pierwsze lub kolejne emisje zarejestrowanych już funduszy inwestycyjnych  zamkniętych:

 

1. UniObligacje High Yield FIZ – pierwsza subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu odbyła się w połowie lipca, minimalna wpłata stanowiła równowartość 40 tys. euro. Fundusz będzie inwestował w polskie obligacje i euroobligacje korporacyjne high yield, a także rządowe obligacje high yield (obligacje krajów o niskim ratingu kredytowym).
Zarządzający funduszem podkreśla, że większość emisji tego typu obligacji kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych, zaś nowy fundusz daje ekspozycję na ten segment rynku także inwestorom indywidualnym. Dodaje również, iż w obecnym otoczeniu rynkowym, gdy stopy procentowe są niskie, a wyceny papierów skarbowych podlegają dużej zmienności, premia za ryzyko, którą oferują obligacje high yield może być szczególnie atrakcyjna.

 

2. Altus TFI w pierwszej od trzech lat otwartej emisji certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych pozyskało od inwestorów 29,5 mln zł, a do Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – 12 mln zł. Inwestorzy mogli je kupić za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A., a także Friedrich Wilhelm Raiffeisen i bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank. Aktywa funduszu Altus ASZ FIZ zwiększyły się do 442,99 mln zł. Kolejna lipcowa emisja certyfikatów ww. funduszu dostępna była w Banku Pekao S.A. i w Domu Inwestycyjnym Xelion.

 

3. W lipcu zakończyła się pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych Trigon Quantum Arbitrage FIZ, czyli funduszu o którym pisaliśmy więcej w maju br. W ciągu dwóch miesięcy  fundusz zebrał ponad 80 mln zł aktywów. Podstawowym źródłem dochodu funduszu jest arbitraż indeksowy. Fundusz otwiera długą pozycję kupując akcje z indeksu WIG20 i jednocześnie sprzedaje kontrakty oparte na ww. indeksie w momencie kiedy cena rynkowa kontraktu przewyższa jego wartość teoretyczną. Dopełnieniem strategii jest arbitraż akcyjny gdzie fundusz zajmuje długą pozycję w akcjach i jednocześnie sprzedaje kontrakty oparte na tych samych akcjach w momencie kiedy cena rynkowa kontraktu przewyższa wartość teoretyczną kontraktu. Celem funduszu jest wypracowanie stopy zwrotu na poziomie 6-8% rocznie.

 

Poniżej wykaz wszystkich nowo zarejestrowanych, zmieniających nazwę oraz łączących się funduszy w lipcu:

 

 

Źródła: KNF, Parkiet, Puls Biznesu, www.analizy.pl, strony internetowe TFI

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment