Ilu klientów mają w rzeczywistości TFI?

Ilu klientów mają w rzeczywistości TFI?

 

Jednym z tematów poruszanych w trakcie X Jubileuszowego Forum Funduszy Inwestycyjnych był ogólny wizerunek branży funduszy inwestycyjnych. W prezentacji Andrzeja Czarneckiego, wiceprezesa Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia pojawił się jeden wykres, który może zmienić sposób patrzenia na popularność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Oto on:

 

Jedno czy wiele TFI?

Czy posiadane przez Panią/Pana jednostki uczestnictwa funduszu/funduszy: 

Źródło: Wizerunek funduszy inwestycyjnych, Czerwiec 2015,  Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia, www.izfa.pl

 

Bazując na tych informacjach zrobiliśmy krótką sondę wśród najbliższych znajomych i okazało się, że większość z nich ma jednostki uczestnictwa funduszy należących do kilku TFI. Rekordzista przyznał się do 8. Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie głębiej, robiąc badanie wśród dystrybutorów oferujących klientom produkty różnych TFI. Ostatecznie udało się zebrać dokładną informację z 4 firm, których klienci zainwestowali w sumie aktywa o wartości kilku mld zł. Są wśród nich dystrybutorzy należący do dużych grup kapitałowych z bankiem w tle, jak i Ci mniejsi, niezależni. Ponieważ wyniki z poszczególnych firm są dość zbieżne można przyjąć, że dane te są miarodajne dla całego rynku.

 

Wynika z nich, że ok 40% posiadających jednostki uczestnictwa funduszy ma w portfelu produkty jednego TFI. Co piąta osoba jest klientem 2 towarzystw, a 30% inwestujących w fundusze wykorzystuje do tego ofertę 3-5 TFI. Portfel złożony z rozwiązań 6-10 towarzystw ma już tylko 6,7%, a niespełna 0,5% zdecydowało się sięgnąć po produkty więcej niż 10 TFI. Rekordziści mają środki ulokowane w … 17 towarzystwach.

Struktura uczestników funduszy w podziale na liczbę TFI, których produkty mają w portfelu 

 Źródło: Obliczenia własne FIS na podstawie danych od dystrybutorów funduszy

Z jednej strony wynik badania wskazuje, że prawie 60% uczestników dywersyfikuje ryzyko związane z powierzaniem pieniędzy w zarządzanie tylko jednej instytucji. I to jest dobra informacja.

 

Z drugiej strony badanie to ma jeszcze jedną istotną implikację – dzięki niemu można spróbować oszacować realną liczbę osób, które inwestują w fundusze inwestycyjne. Ostatnie dane opublikowane przez Analizy Online sugerowały, że na koniec marca łączna liczba klientów TFI, które odpowiedziały na ankietę wynosiła 2,15 mln osób. Ale warto pamiętać, że to dane pochodzące od TFI, które oczywiście znają liczbę własnych klientów nie mając jednak świadomości na temat tego ilu spośród ich klientów ma produkty konkurentów.

 

Jeżeli skorzystamy z informacji pochodzącej od dystrybutorów i przeliczymy te dane to okaże się, że rzeczywista liczba klientów TFI jest o 1/3 mniejsza i wynosi około 1,3 mln osób. Aż 1,3 mln czy tylko? Chyba jednak tylko …

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment