[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” letter_spacing=”2″ text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]METODA VALUE AT RISK W PRAKTYCE[/custom_font]

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom sposobów wyznaczania wartości zagrożonej (Value at Risk) w praktyce w odniesieniu do różnego rodzaju klas instrumentów oraz portfeli inwestycyjnych, z uwzględnieniem atrybucji VaR dla celów analitycznych, wymogów regulacyjnych dot. metody Value at Risk oraz zaawansowanych uzupełnień i modyfikacji klasycznych metod wyznaczania wartości zagrożonej.

Porównamy dokładność różnych modeli wartości zagrożonej w zależności od składu portfela inwestycyjnego oraz jego stopnia dywersyfikacji. Analizując krok po kroku proces wyznaczania wartości zagrożonej pokażemy sposoby obchodzenia najczęściej występujących problemów. W ramach warsztatów większość przykładów i obliczeń prezentowanych będzie w uniwersalnym narzędziu – arkuszu kalkulacyjnym, przy zachowaniu formy interaktywnej, tak, aby w jak najlepszy i jak najbardziej przejrzysty sposób pomóc w rozwiązaniu praktycznych problemów związanych z wyznaczaniem wartości zagrożonej dla zarządzanych przez TFI funduszy.  

 

 

Data i miejsce                                                                                                                        

13 maja 2015,  godz 9:30-16:30                                                                               

Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.                                            

 

 

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są pracownikom TFI związanym z zarządzaniem ryzykiem, zainteresowanych stosowaniem metody wartości zagrożonej w praktyce dla portfeli funduszy inwestycyjnych. Zapraszamy risk managerów, zarządzających, a także członków zarządów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie wyznaczania wartości zagrożonej.

 

 

Korzyści dla uczestników

1. Zdobycie wiedzy praktycznej o wyznaczaniu wartości zagrożonej na poziomie zaawansowanym na podstawie analizy przykładowych portfeli inwestycyjnych (akcyjne, obligacyjne, mieszane, zawierające instrumenty pochodne)

2. Poznanie wiodących praktyk w zakresie wyznaczania wartości zagrożonej – od pomiaru, przez analizę, aż do testowania dokładności wybranego modelu.

3. Otrzymanie arkuszy kalkulacyjnych z omawianymi przykładami i zaaplikowanymi metodami.

4. Otrzymanie niezbędnika wyznaczania całkowitej ekspozycji metodą wartości zagrożonej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r.

5. Korzystanie z doświadczeń innych TFI, wymiana wiedzy

 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00-10:20 Podstawy wartości zagrożonej
– geneza, definicja i elementy składowe
– zastosowania
– wymogi dotyczące wyznaczania wartości zagrożonej określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

 

10:20-11:30 Podstawowe metody wyznaczania Value at Risk w praktyce – analizy różnych klas instrumentów i portfeli inwestycyjnych, uwzględnienie instrumentów pochodnych
– model wariancji-kowariancji (VCA) – uwzględnienie metod aproksymacji delta-gamma, analiza głównych komponentów

 

11:30-11:45 Przerwa kawowa

 

11:45-12:35 Podstawowe metody wyznaczania Value at Risk w praktyce cd.

– model symulacyjny (Monte Carlo) – symulacje z wykorzystaniem modeli klasy AR-GARCH

– model historyczny

 

12:35-13:15 Atrybucja Value at Risk

– inkrementalny VaR (incremental VaR)

– krańcowy VaR (marginal VaR)

– komponentowy VaR (component VaR)

 

13:15-14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00-15:15 Uzupełnienia i modyfikacje metody Value at Risk w praktyce

– korekty uodporniające (np. Cornish-Fisher)

– expected shortfall (conditional VaR)

– entropiczna wartość zagrożona (entropic VaR)

– modele oparte na teorii wartości ekstremalnych (extreme value theory)

 

15:15-15:45 Porównanie metod Value at Risk na wybranych przykładach portfeli inwestycyjnych

 

15:45-16:15 Metody testowania dokładności modeli VaR

– historyczna weryfikacja VaR zgodnie z wymogami Rozporządzenia

– testy istotności VaR (np. Kupiec, Christoffersen)

 

16:15 -16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

 

Maciej Kowalczyk, FRM

Risk Manager

Turbine Analytics S.A.

 

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na ryzyko rynkowe, pasjonat rynków finansowych zainteresowany pomiarem i modelowaniem ryzyka zmienności i korelacji, strategiami inwestycyjnymi oraz wykorzystaniem oraz wyceną instrumentów pochodnych.

 

W Turbine Analytics S.A. manager odpowiedzialny za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 180 funduszach o aktywach o wartości sięgającej 23 mld zł (stan na 31.12.2014). Dodatkowo pełniący funkcję zarządzającego ryzykiem lub jednostki ds. zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych korzystających z usługi outsourcingu zarządzania ryzykiem.

 

Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz  instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492). W latach 2010-2012 zdał wszystkie egzaminy Charted Financial Analyst (licencja wydawana przez CFA Institute) za pierwszym podejściem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koszt uczestnictwa:

DO 22 KWIETNIA 2015: 1200 zł netto za osobę + 23% VAT 

PO 22  KWIETNIA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”large” target=”_self” text_align=”right” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″ border_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.