[grwebform url=”http://app.getresponse.com/view_webform.js?wid=10298703&u=bp1L” css=”on”/]

[custom_font font_size=”24″ line_height=”36″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” letter_spacing=”2″ text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#ede709″]

PROGRAM KONFERENCJI

[/custom_font]

9:30 Śniadanie i rejestracja Uczestników

10:00 Powitanie

10:10 ZAKRES I TEMPO DOSTOSOWANIA TFI DO NOWEJ USTAWY

Podczas prelekcji mecenas Tomasz Masiarz z kancelarii DFJ Legal udzieli odpowiedzi na pytanie na ile finalny kształt przepisów różni się od projektu opublikowanego w grudniu ubiegłego roku oraz unijnych dyrektyw. Pokażemy najważniejsze zmiany. Przedstawimy jak przebiegać będzie harmonogram implementacji z uwzględnieniem okresów przejściowych i dostosowawczych w podziale na poszczególne obszary działalności TFI.

10:40 NADZÓR I OBOWIĄZKI RAPORTOWE PRZEWIDZIANE NOWELIZACJĄ USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Bartosz Klimczak z KNF pokaże jak rozszerzony został wachlarz uprawnień KNF i w jaki sposób sprawowany będzie nadzór. Omówi także obowiązki informacyjne i sprawozdawcze jakie się z tym wiążą z punktu widzenia TFI.

11:10 POLITYKA WYNAGRODZEŃ I JEJ WPŁYW NA RYNEK PRACOWNIKA I PRACODAWCY

Nowa polityka wynagrodzeń niesie za sobą konieczność dostosowania systemów wynagrodzeń z jednej strony, a z drugiej nie pozostanie bez wpływu na branżowy rynek pracy. Dotkniemy obu tych sfer. Najpierw mecenas Artur Granicki z kancelarii SGP Legal przedstawi formalno-prawne kwestie wynikające z nowej Ustawy. Następnie, Aneta Czernek, Team Lider w Antal, zaprezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród pracodawców i pracowników w związku z wdrożeniem dyrektywy UCITS V. Podsumuje też wyzwania i zagrożenia na rynku pracy TFI związane z zapisami Dyrektywy.

11:45 BEST PRACTICES: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCYJNYM

Czy regulatorzy zostawili jeszcze miejsce na „stare, dobre ryzyko inwestycyjne”, czy też wszystkie rodzaje i formy ryzyka są już raz na zawsze pod ścisłą kontrolą? Podczas swojej prezentacji Arnaud przeprowadzi nas przez wachlarz rodzajów ryzyka występujących w przypadku inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych w odniesieniu do ostatnich zmian w unijnych regulacjach. Zwróci także uwagę na niebezpieczne, ukryte i quasi-operacyjne aspekty ryzyka inwestycyjnego, które wyszły na jaw w przypadku afery Maddofa czy Lehman Brothers. Zmiany regulacyjne, które nastąpiły w efekcie kryzysu spowodowały wdrożenie nowych standardów w zarządzaniu ryzykiem. Arnaud pokaże głęboką transformację roli depozytariusza a także praktyki rynkowe będące efektem zmian regulacyjnych, oraz zweryfikuje na ile nowe technologie i wzajemna współpraca mogą dodatkowo pomóc wyeliminować niepożądane formy ryzyka inwestycyjnego

12:20 Przerwa obiadowa

13:10 UMOWY OUTSOURCINGOWE - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Art. 36a oraz 45a-46c Ustawy wprowadzają szereg zmian w zakresie powierzania podmiotom trzecim wykonywania niektórych czynności. Wiele kwestii wymaga doprecyzowania. Dlatego też przed konferencją zbierzemy najczęściej pojawiające się w związku z tym pytania wśród TFI i prawnicy z Kancelarii KRW Legal, udzielą na nie odpowiedzi podczas Fund Industry Summit: ZAFI i UCITS V.

13:40 ZAFI I UCITS V - CO DALEJ? NOWE WYZWANIA, NOWE MOŻLIWOŚCI

Czy zmiany wprowadzone nową Ustawą to zmiany istotne z biznesowego punktu widzenia? Co dalej? MiFID II i inne przepisy czekają w kolejce. Czy można traktować je jako szansę na rozwój polskiego rynku funduszy czy też oznacza to dla TFI jedynie nowe obowiązki i restrykcje? Dyskutować na ten temat będą nasi paneliści - przedstawiciele TFI i depozytariuszy. Przekonamy sie czy, i tym razem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

14:30 NOWA USTAWA OD A DO Z - UJĘCIE PROJEKTOWE

Jak kompleksowo przygotować się na implementację nowej Ustawy tak by niczego nie pominąć? Specjaliści z KPMG pokażą jak to zrobić. Przedstawią mapę poszczególnych działań wraz z harmonogramem ich wdrożenia. To praktyczne narzędzie pomoże uczestnikom w dostosowaniu się do nowych przepisów krok po kroku.

15:00 ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ

15:10 CZĘŚĆ NIEOFICJALNA

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

[custom_font font_size=”24″ line_height=”36″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” letter_spacing=”2″ text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#ede709″]

PRELEGENCI

[/custom_font]

Informujemy, że lista prelegentów jest na bieżąco uzupełniana.

Julien Bernard2

JULIEN BERNARD

CZŁONEK ZARZĄDU, COO

AMUNDI POLSKA TFI 

1454511054_Buczek_Sebastian (2)

SEBASTIAN BUCZEK

PREZES ZARZĄDU, CIO

QUERCUS TFI 

ARNAUD CLAUDON

GLOBAL HEAD OF DEPOSITARY&FIDUCIARY SERVICES

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Aneta Czernek 1 (3)

ANETA CZERNEK

TEAM LEADER

ANTAL 

Artur Granicki_person6-540x600 (2)

ARTUR GRANICKI

RADCA PRAWNY, PARTNER

KANCELARIA SGP LEGAL

Karwasiński (2)

MICHAŁ KARWASIŃSKI

RADCA PRAWNY

KANCELARIA KRW LEGAL

B.Klimczak

BARTOSZ KLIMCZAK

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Kołodziejczyk KPMG

TOMASZ KOŁODZIEJCZYK

EXECUTIVE CONSULTANT

KPMG

Kruszakin KPMG

BARBARA KRUSZAKIN

SENIOR CONSULTANT

KPMG

 

IMG_0842 (2)

HUBERT ŁUKASIEWICZ

DORADCA ZARZĄDU FUND INDUSTRY SUPPORT

KIEROWNIK ZESPOŁU ROZWOJU PRODUKTÓW I INNOWACJI KBC TFI

Jakub Napierałą (3)

JAKUB NAPIERAŁA

DYREKTOR DEPARTAMENTU USŁUG POWIERNICZYCH

mBANK 

T.Masiarz (4)

TOMASZ MASIARZ

RADCA PRAWNY

DFJ LEGAL

Andrzej Szadkowski (2)

ANDRZEJ SZADKOWSKI

DYREKTOR GENERALNY

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SKA ODDZIAŁ W POLSCE 

Zbyrowski (2)

ARKADIUSZ ZBYROWSKI

PRAWNIK

KANCELARIA KRW LEGAL