[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WYCENA PORTFELI WIERZYTELNOŚCI DWUDNIOWY WEBINAR[/custom_font]

Wycena pakietów wierzytelności to jeden z kluczowych aspektów związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi. Modelowanie oraz interpretacja wskaźników: LGD, DPD, DP, analiza vintage, różnice w metodologii wyceny portfeli wierzytelności performujących oraz nieperformujących, wpływ wad prawnych wierzytelności na wartość portfela, czy zasady wyceny portfeli wierzytelności zabezpieczonych to tylko niektóre z punktów agendy szkolenia.

 

 

Wycena pakietów wierzytelności stała się w ostatnim czasie tematem nośnym medialnie. O tym jak prawidłowo zapewnić jeden z kluczowych aspektów funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych mówić będziemy na szkoleniu organizowanym przez Fund Industry Support we współpracy z CMT Advisory. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

 

Data i miejsce:

 

25 -26 listopada 2021 r. (dwudniowy webinar online)

 

Godz. 09:30-13:00

 

DLA KOGO:

 

 

 „Wycena portfeli wierzytelności” to pozycja obowiązkowa dla przedstawicieli wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie fundusze sekurytyzacyjne. Grupę docelową warsztatów stanowią również przedstawiciele depozytariuszy oraz wyspecjalizowanych podmiotów zaangażowanych w procedurę wyceny portfeli wierzytelności.

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

25.11

 

9:30 – 10:15 Wprowadzenie: funkcjonowanie rynku wierzytelności w Polsce

 • rodzaje portfeli wierzytelności na rynku polskim

 • uczestnicy rynku

 • uwarunkowania i perspektywy rozwoju

 

10:15 – 11:15 Wprowadzenie do wyceny portfeli wierzytelności

 • podejście indywidualne vs. podejście portfelowe

 • przegląd dostępnych metod wyceny wartości rynkowej portfela wierzytelności

 • wyznaczenie stopy dyskontowej na potrzeby wyceny portfeli wierzytelności

 

11:30 – 13:00 Wycena wartości rynkowej portfela niezabezpieczonych wierzytelności masowych cz. I

 • podział portfela wierzytelności na część performującą i nieperformującą

przesłanki utraty wartości wierzytelności

wyznaczanie i interpretacja wskaźnika DPD

identyfikacja praktyk w zakresie
manipulacji obrazem portfela

 • wycena portfela wierzytelności nieperformujących

modelowanie wskaźnika loss given default (LGD)

metoda wartości odzyskiwanej

metoda implikowanej wartości rynkowej LGD

 

26.11

 

 

9:30 – 11:00 Wycena wartości rynkowej portfela niezabezpieczonych wierzytelności masowych cz. II

 • wycena portfela wierzytelności performujących

modelowanie wskaźnika probability of default (PD)

analiza vintage

analiza tendencji sprzedażowych i wpływ czynnika sezonowości na wycenę portfela wierzytelności

wpływ umowy typu forward flow na wycenę portfela wierzytelności

wpływ wad prawnych wierzytelności na wartość portfela

 • koszty windykacji w procesie wyceny portfela wierzytelności

koszty egzekucji wierzytelności

stałe i zmienne koszty windykacji

 

11:15 – 12:00 Wycena wartości rynkowej portfela wierzytelności zabezpieczonych

 • wpływ zabezpieczenia na wartość wierzytelności

 • wycena portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie

 • wpływ wpisów poprzedzających na wartość wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

 

12:00 – 12:45 Organizacja procesu wyceny portfela wierzytelności

 • źródła danych w procesie wyceny portfela wierzytelności

 • proces wyceny i często popełniane błędy

dr Przemysław Grobelny, CFA

 

Posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik naukowy w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Menedżer działu doradztwa na rzecz instytucji finansowych CMT Advisory Sp. z o.o.

Specjalizuje się w wycenach portfeli wierzytelności, transakcjach fuzji i przejęć oraz doradztwie strategicznym na rzecz podmiotów z sektora finansowego. Autor kilkudziesięciu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze, w tym wycen na potrzeby transakcyjne i sprawozdawcze dla funduszy NSFiZ, firm pożyczkowych, banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm windykacyjnych. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie sporządzania opinii na potrzeby sporów sądowych, planów restrukturyzacyjnych oraz wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, autorskich praw majątkowych, know-how i skryptów dłużnych.

 

CMT Advisory Sp z o.o. jest podmiotem wyspecjalizowanym w doradztwie transakcyjnym. Oprócz wsparcia w realizacji procesów fuzji i przejęć, CMT Advisory świadczy usługi związane z rynkiem kapitałowym, restrukturyzacjami i przekształceniami, wycenami, pozyskiwaniem finansowania oraz cenami transferowymi. Domeną CMT jest współpraca z firmami rodzinnymi. Oferujemy usługi nadzoru właścicielskiego, zapewniając wsparcie w zakresie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących rozwoju biznesu. W naszej strukturze CMT funkcjonuje wyspecjalizowany dział zajmujący się doradztwem na rzecz instytucji finansowych.

Koszt uczestnictwa ( przy zapisach do 18.11)

 

1500 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 18 listopada 2021 r : koszt 1699 zł netto za osobę + VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcą.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.