[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]PROBLEMATYKA WYCENY OBLIGACJI w PRAKTYCE[/custom_font]

Szkolenie w formule webinaru.

 

Problematyka wyceny obligacji związana jest z projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 rok.

Będzie to gruntowna zmiana dla całej branży TFI, która wymusi zupełnie nowe podejście do tego zagadnienia.

Celem szkolenia jest przybliżenie nowych regulacji oraz prezentacja z praktycznego punktu widzenia kluczowych aspektów wyceny na konkretnych przykładach (case study).

W związku z aktualną sytuacją wprowadzamy możliwość uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem kanałów zdalnych – poprzez webinar.

 

Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 

 
Data i miejsce:

19 listopada 2020 r.

 
Godz. 10:00-16:00

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników TFI zaangażowanych w ustalanie wartości aktywów funduszy oraz pracowników depozytariuszy . Dodatkowo, webinar zainteresuje również pracowników middle oraz back office oraz osoby zatrudnione na stanowiskach z obszaru systemu kontroli wewnętrznej, w tym inspektorów nadzoru oraz audytorów wewnętrznych.  

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

10:00 rozpoczęcie webinaru

1. Wprowadzenie:

     a. Rodzaje obligacji
     b. Emitenci (kto może emitować obligacje)
     c. Rynek obligacji w kraju i zagranicą

2. Omówienie treści projektu rozporządzenia

3. Prezentacja praktycznego podejścia do wyceny obligacji na przykładach:

    a. Cena z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej)
    b. Wycena obligacji w oparciu o model bazujący na danych wejściowych obserwowalnych (poziom 2 hierarchii wartości godziwej).

       i. Emitent posiada rating (poziom inwestycyjny)
       ii. Emitent o niskim ratingu (poziom spekulacyjny)
       iii. Emitent nie posiada ratingu

   c. Wycena obligacji w oparciu o model bazujący na danych wejściowych nieobserwowalnych (poziom 3 hierarchii wartości godziwej):

       i. Emitent posiada rating (poziom inwestycyjny)
       ii. Emitent o niskim ratingu (poziom spekulacyjny)
       iii. Obligacje zabezpieczone
       iv. Obligacje niezabezpieczone

4. Organizacja procesu wyceny

   a. Źródła danych, generowanie raportów

   b. Popełniane błędy przy wycenach

5. Dyskusja

16:00 zakończenie

 

Benedykt Wiśniewski Partner Zarządzający, Członek Zarządu MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o. Absolwent wydziału ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Handel Zagraniczny. W roku 2005 ukończył program Executive MBA organizowany wspólnie przez University of Maryland, Robert H. Smith School of Business oraz Uniwersytet Łódzki. Ukończył również szkolenie księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polce. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w branży leasingu, autor wielu publikacji z dziedziny leasingu i bankowości. Przez kilka lat pracował z dużymi sukcesami w Scania Finance. Były wiceprezes Bankowego Funduszu Leasingowego SA (grupa kapitałowa PKO BANK POLSKI) odpowiedzialny za zapewnienie finansowania Spółki (suma bilansowa 2,5 mld zł), współpracę z Bankiem PKO BP w zakresie cross-sell, obsługę sprzedaży oraz stworzenie i nadzór nad Departamentem Car Fleet Management. Od 2010 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Colonel SA. W 2018 roku został powołany do Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa, a obecnie pełni funkcję Członka Komisji Rewizyjnej. W 2020r został powołany na biegłego Sądowego w specjalizacji Wycena spółek przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

W MGW Członek Zarządu, Partner Zarządzający nadzorujący zespoły: Wycen, Doradztwa Bankowego oraz Business Consulting. Przez ponad 10 lat zweryfikował oraz osobiście zaakceptował ponad pięć tysięcy wycen przedsiębiorstw, pakietów wierzytelności, innych aktywów finansowych.

 

Paweł Kolman – Kierownik Zespołu Wycen, ekspert w zakresie wycen aktywów finansowych oraz przedsiębiorstw. Posiada 9-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w instytucjach finansowych (PKO BP, Grupa Kapitałowa TU EUROPA oraz Doradcy24), jak również firmach doradczych w obszarze zarządzania portfelem dłużnym, tworzenia raportów analitycznych spółek publicznie notowanych (sell side), doradztwa transakcyjnego (M&A) oraz debt advisory.

 

 MGW_logo_350

 

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o. jest polską grupą spółek doradczo-konsultingowo prawnych. Celem działalności jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla średniej wielkości przedsiębiorców działających w Polsce, obejmującego najistotniejsze decyzje finansowe, zwłaszcza dotyczące pozyskiwania środków na rozwój działalności. Przygotowujemy optymalne rozwiązania finansowe i rozwojowe dla firm. Uczestniczymy we wdrażaniu proponowanych przez nas rozwiązań i bierzemy pełną odpowiedzialność za ich powodzenie.

Przygotowujemy analizy, wyceny, audyty, due diligence, prognozy finansowe, Feasibility Study lub inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia określonych procesów.

Spółka MGW specjalizuje się w wycenach aktywów finansowych Funduszy Inwestycyjnych. Posiada wyspecjalizowane zespoły zajmujące się wyceną spółek, obligacji i pakietów wierzytelności.

Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie zarządzania, prawa, finansów, podatków. Grono uzupełniają Analitycy oraz specjaliści od restrukturyzacji i naprawy firm. Eksperci w zakresie Business Consultingu oraz restrukturyzacji umów leasingu. Od lat budujemy szeroki zespół Interim Managerów, którzy pod brandem MGW uczestniczą w procesach wymagających specjalistycznej wiedzy.

Nasze dokonania zostały docenione poprzez otrzymanie nagród: Laur Eksperta, Gepardy Biznesu oraz uzyskaniem certyfikatu Wiarygodności Biznesowej i Rzetelna Firma.  Szeroki zakres działalności Spółki opisany jest na naszej stronie internetowej www.mgwccg.pl

Koszt uczestnictwa ( przy zapisach do 10.11.2020 r.)

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

 

Po 10 listopada 2020 r.: koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.