[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]Wycena obligacji korporacyjnych według zasad rachunkowości funduszy- szkolenie[/custom_font]

 

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu poświęconym wycenie obligacji korporacyjnych według zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych 

 

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 
Data i miejsce:

15.06.2022 r.

 

9:30- 16:30

 

 

Opis szkolenia:

 

Podczas szkolenia poznają Państwo m.in.:

– charakterystykę rynku obligacji w Polsce w porównaniu do rynków zagranicznych,

– otoczenie prawno-regulacyjne dotyczące obligacji,

– hierarchię podejść do wyceny obligacji oraz ich zastosowanie,

– jak konstrukcja obligacji wpływa na wycenę,

– elementy modelu wyceny obligacji niepłynnych,

– konstrukcję krzywej dyskontowej,

– metody wyznaczenia spreadu kredytowego,

– metody wyceny opcji wbudowanych w obligacje,

– podejście do wyceny obligacji niepłynnych emitenta w trudnej sytuacji finansowej,

– źródła danych do wyceny,

– jak przeprowadzić walidację modelu wyceny,

– najczęstsze błędy popełniane w wycenie.

Podczas szkolenia uczestnicy przejdą krok po kroku przez cały proces wyceny obligacji. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o praktyczne przykłady i zadania.

 

Dla kogo:

 

– dla działów finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

– dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi

– dla audytorów

– dla obligatariuszy i emitentów

– dla innych osób zainteresowanych wyceną obligacji

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 

 Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

Agenda (9:30- 16:30 z przerwami)

 1. 9.30 – 11.00 –

  I. Wprowadzenie:

  1. Charakterystyka rynku obligacji korporacyjnych w Polsce w porównaniu do rynków zagranicznych,
  2. Obligacje w świetle otoczenia prawnego i regulacyjnego oraz hierarchia podejść do wyceny obligacji,  
  3. Zastosowanie ceny z aktywnego rynku (wraz z przykładami)

   

  11.00 – 11.15 – przerwa

   

  11.15 – 12.45

  II. Wycena niepłynnych obligacji korporacyjnych (wraz z przykładami)

  1. Omówienie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  2. Jak cechy obligacji wpływają na wycenę
  3. Czynniki ryzyka obligacji
  4. Model wyceny: budowa krzywej dyskontowej

   

  12.45 – 13.30 – przerwa

   

  13.30 – 15.00 – 

  III. Wycena niepłynnych obligacji korporacyjnych (wraz z przykładami)

  1. Model wyceny: wyznaczenie spreadu kredytowego
  2. Model wyceny: uwzględnienie opcji wbudowanej w obligacje
  3. Model wyceny: źródła danych i podsumowanie

   

  15.00 – 15.15 – przerwa

   

  15.15 – 16.30

  IV. Walidacja modeli wyceny i najczęściej popełniane błędy w wycenie (wraz z przykładami)

  1. Walidacja modeli wyceny
  2. Najczęściej popełniane błędy w wycenie

cmt-logo-podstawowe-niebieski

 

 

 

 

ML-1

 

 

 

Marta Latoń (Pszczółkowska)

Menedżer

Obszary specjalizacji

 • doradztwo transakcyjne M&A
 • sprzedaż firmy
 • przejęcia i akwizycje firm
 • wyceny przedsiębiorstw
 • wyceny aktywów niematerialnych firmy
 • wyceny instrumentów dłużnych (obligacji)
 • modelowanie finansowe

 

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalności: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Finansami Prywatnymi
 • przygotowuje się do trzeciego etapu egzaminu w ramach programu The Chartered Financial Analyst (CFA)

 

Doświadczenie

 • realizacja procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa
 • wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • modelowanie finansowe, budżetowanie
 • realizacja projektów z obszaru doradztwa strategicznego (w tym procesów reorganizacyjnych)
 • wsparcie nadzoru właścicielskiego
 

Koszt uczestnictwa :

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”mailto:info@fispoland.com” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.