[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WARSZTATY – WYCENA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W ŚWIETLE PROPONOWANYCH ZMIAN[/custom_font]

 

Trwają prace nad zmianami zasad wyceny aktywów niepublicznych, podyktowane licznymi problemami obecnych rozwiązań. Wraz z Markiem Szpręgą pochylimy się nad możliwymi zmianami, przeanalizujemy propozycje KNFu i omówimy możliwe skutki zmian. Koniec końców, wiele pozostanie „po staremu” i wiedza o metodach i modelach wyceny pozostanie niezbędną kompetencją pracowników TFI i depozytariuszy.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad wyceny aktywów niepublicznych, w trakcie którego w szczegółowy sposób omówione zostaną m.in. metody wyceny adekwatne do wycen różnych aktywów funduszy, case study „trudnych” wycen aktywów oraz standardy wartości wyceny aktywów.

 

Data i miejsce:

 

17 lipca 2019 r.

 

Godz. 10:00-16:00

 

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

DLA KOGO:

 

 

Szkolenie dedykowane jest w szczególności do pracowników TFI oraz niezależnych podmiotów wyceniających odpowiedzialnych za obszar wycen aktywów funduszy inwestycyjnych, księgowość funduszy, operacje oraz dla wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć zagadnienia związane z wyceną aktywów niepublicznych w funduszach.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 rozpoczęcie warsztatów
 I. Omówienie proponowanych zmian w zakresie wyceny
 II. Wpływ proponowanych zmian na standardy wartości i proces wyceny

III.Metody wyceny adekwatne do wycen/testów na utratę wartości aktywów funduszu
IV. Specyfika wyceny „trudnych” aktywów funduszu (wraz ze studiami przypadków)
•    Przełożenie standardu wartości i charakterystyki aktywów na wybór modelu wyceny
•    Znaczenie cen nabycia dla wyceny aktywów funduszu
•    Wpływ cen transakcyjnych na wyceny aktywów funduszu
•    Wpływ cyklu życia funduszu i aktywów na wycenę tych aktywów funduszu
•    Korekty, dyskonta i premie w wycenach aktywów funduszu
•    Wycena start-upu jako przypadek szczególny
V. Dyskusja i podsumowanie
16:00 rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów

Marek Szpręga Partner HLB M2

 

Marek Szpręga jest partnerem w HLB M2 Tax & Audit odpowiedzialnym za usługi z zakresu corporate finance, w tym za usługi wyceny. Absolwent SGH w Warszawie. Doświadczenie zdobywał jako asystent w dziale audytu w HLB M2 Audyt, a następnie jako analityk i menedżer. Posiada siedmioletnie doświadczenie w wycenie i weryfikacji wycen aktywów funduszy inwestycyjnych. Wraz z drużyną studentów SGH zdobył 2. miejsce w prestiżowej Global Investment Banking Valuation Olympiad w Londynie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

 

15542449_1339196112777982_5488294047135817848_n-1

HLB M2 to grupa firm doradczych specjalizujących się w audycie sprawozdań finansowych, doradztwie podatkowym, księgowości i finansach przedsiębiorstw. HLB M2 Tax & Audit specjalizuje się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie wyceny, badań i przeglądów sprawozdań finansowych, ocen systemu zarządzania ryzykiem i innych usług dedykowanych TFI.

Koszt uczestnictwa (przy zapisach do 10.07.2019 r.):

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 10 lipca 2019 r : koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.