[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WARSZTATY – WYCENA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO – edycja II[/custom_font]

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami z wyceny oraz bardzo dobrym odbiorem uczestników zapraszamy na II edycję szkolenia!

 

Obowiązkiem każdego funduszu jest dokonywanie wyceny jego aktywów. Częstotliwość dokonywania tego typu działań, uzależniona od rodzaju formy zbiorowego inwestowania, powinna odbywać się w niektórych przypadkach w formule dziennej, zaś w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad wyceny aktywów niepublicznych, w trakcie którego w szczegółowy sposób omówione zostaną m.in. metody wyceny adekwatne do wycen różnych aktywów funduszy, case study „trudnych” wycen aktywów oraz standardy wartości wyceny aktywów.

 

Data i miejsce:

 

12 lipca 2018 r.

 

Godz. 10:00-16:00

 

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

DLA KOGO:

 

 

Szkolenie dedykowane jest w szczególności do pracowników TFI oraz niezależnych podmiotów wyceniających odpowiedzialnych za obszar wycen aktywów funduszy inwestycyjnych, księgowość funduszy, operacje oraz dla wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć zagadnienia związane z wyceną aktywów niepublicznych w funduszach.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 rozpoczęcie warsztatów
 I. Standardy wartości wyceny aktywów
 II. Metody wyceny adekwatne do wycen aktywów funduszu
 III. Specyfika wyceny „trudnych” aktywów funduszu (wraz ze studiami przypadków)
•    Przełożenie standardu wartości i charakterystyki aktywów na wybór modelu wyceny
•    Znaczenie cen nabycia dla wyceny aktywów funduszu
•    Wpływ cen transakcyjnych na wyceny aktywów funduszu
•    Wpływ cyklu życia funduszu i aktywów na wycenę tych aktywów funduszu
•    Korekty, dyskonta i premie w wycenach aktywów funduszu
•    Wycena start-upu jako przypadek szczególny
IV. Dyskusja i podsumowanie
16:00 rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów
Harmonogram czasowy:
10.00 – 11.30 – I część
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – II część
13.15 – 14.00 – lunch
14.00 – 15.30 – III część

Marek Szpręga Partner HLB M2

 

Marek Szpręga jest partnerem w HLB M2 Tax & Audit odpowiedzialnym za usługi z zakresu corporate finance, w tym za usługi wyceny. Absolwent SGH w Warszawie. Doświadczenie zdobywał jako asystent w dziale audytu w HLB M2 Audyt, a następnie jako analityk i menedżer. Posiada siedmioletnie doświadczenie w wycenie i weryfikacji wycen aktywów funduszy inwestycyjnych. Wraz z drużyną studentów SGH zdobył 2. miejsce w prestiżowej Global Investment Banking Valuation Olympiad w Londynie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

 

15542449_1339196112777982_5488294047135817848_n-1

HLB M2 to grupa firm doradczych specjalizujących się w audycie sprawozdań finansowych, doradztwie podatkowym, księgowości i finansach przedsiębiorstw. HLB M2 Tax & Audit specjalizuje się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie wyceny, badań i przeglądów sprawozdań finansowych, ocen systemu zarządzania ryzykiem i innych usług dedykowanych TFI.

Koszt uczestnictwa (przy zapisach do 04.07.2018 r.):

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 4 lipca 2018 r : koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.