[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” letter_spacing=”2″ text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WPŁYW REKOMENDACJI KNF WS IT NA DZIAŁALNOŚĆ TFI[/custom_font]

Pod koniec 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację dotyczącą środowiska IT w TFI, której całkowite wdrożenie jest wymagane do końca 2016 r. Dokument zawiera zestaw wytycznych i dobrych praktyk, bazujących na Rekomendacji D, sformułowanej wcześniej dla banków w Polsce.

 

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest przedstawienie sposobów wdrażania nowych wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących środowiska informatycznego w TFI w zależności od potrzeb i możliwości organizacji.

 

W trakcie spotkania zostaną omówione praktyczne sposoby wdrażania poszczególnych zaleceń, odpowiednie do wielkości organizacji i jej struktury. Prowadzący zaprezentuje grupy konkretnych wytycznych z perspektywy usługobiorcy IT,  porównując je do praktyk IT z różnych sektorów gospodarki

 

 

Data i miejsce                                                                                                                        

28 maja 2015,  godz 9:30-16:00                                                                               

Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.                                            

 

 

Uczestnicy

Warsztaty przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za wykorzystanie informatyki do wsparcia procesów biznesowych w TFI oraz dla wszystkich przedstawicieli TFI związanych z zarządzaniem środowiskiem IT. Zapraszamy pracowników działów operacyjnych, compliance, IT oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Do udziału zachęcamy także członków zarządów oraz wszystkie osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego w TFI.

 

 

Korzyści dla uczestników

1. zdobycie informacji na temat rekomendacji i wytycznych KNF,

2. poznanie wpływu rekomendacji KNF na środowisko operacyjne i informatyczne w TFI,

3. opanowanie wiedzy na temat sposobu interpretacji i wdrażania rekomendacji KNF,

4. zdobycie i doskonalenie umiejętności określania potrzeb dotyczących własnego środowiska IT, związanych z wytycznymi KNF.

5. Korzystanie z doświadczeń innych TFI, wymiana wiedzy

 

9:15-9:30 Rejestracja uczestników

 

9:30-9:50 Wprowadzenie

– omówienie celu zajęć i oczekiwań uczestników.

 

9:50-10:30 Nowe zasady funkcjonowania TFI

– wymagania co do roli zarządu,

– odpowiedzialność i raportowanie,

– współpraca między biznesem i IT,

– zasady adekwatności

 

10:30-11:30 Rozwój w środowisku IT

– strona formalna zarządzania projektami,

– zarządzanie cyklem życia systemu informatycznego,

– współpraca z dostawcami zewnętrznymi.

 

11:30-11:50  Przerwa kawowa

 

11:50-12:20 Najważniejsze zmiany dotyczące środowiska IT

– eksploatacja środowiska IT,

– zarządzanie danymi i jakością danych,

– planowanie wydajności,

– dokumentacja środowiska,

– ochrona przed „wirusami”.

 

12:20-13:00  Zabezpieczenia dostępu do systemów

– dla pracowników,

– administratorów, 

– klientów TFI.

 

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00-14:40 Użytkownicy systemu IT

– wsparcie użytkowników,

– rozwój kwalifikacji,

– oprogramowanie wytworzone samodzielnie,

– procedury obsługi naruszeń.

 

14:40-15:10 Ciągłość utrzymania środowiska IT w ruchu

– wymagania biznesu i wpływ na biznes

– wymagania niezawodności a realne potrzeby,

– monitorowanie,

– systemy informatyczne a podręczne tabelki.

 

15:10-15:40 Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w IT

– zarządzanie ryzykiem IT,

– inwentaryzacja i klasyfikacja systemów informatycznych,

– ustawodawstwo w Polsce a systemy informatyczne,

– audyty zgodności z rekomendacjami KNF.

 

15:40-16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

 

Jakub Kulesza

Kierownik Projektów i QA Manager

7bulls.com

 

[image_hover target=”_self” image=”24722″]

Jakub Kulesza zawodowo zajmuje się kierowaniem projektami w obszarach IT oraz jakością systemów informatycznych. Jego doświadczenie pochodzi z wieloletniej praktyki w wielu branżach w Polsce i za granicą: telekomunikacja, bankowość, sprzedaż, usługi multimedialne dla użytkowników końcowych. Zarządzał projektami rozwoju systemów IT w kilkunastu małych i dużych (w tym międzynarodowych) strukturach.

 

Zajmował się również szkoleniami w obszarze zarówno technologii IT, jak i biznesowych aspektów ich wykorzystania. Z wykształcenia ekonomista (SGH w Warszawie) i MBA (PW w Warszawie).

 

Koszt uczestnictwa:

DO 16 MAJA 2015: 1200 zł netto za osobę + 23% VAT 

PO 16  MAJA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”large” target=”_self” text_align=”right” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″ border_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.