[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]Co powinny zawierać polityka oceny i weryfikacji oraz polityka utrzymywania wiedzy i kompetencji i jak je wdrożyć? [/custom_font]

Szkolenie w formule webinaru.

 

Szkolenie w całości poświęcone zostanie omówieniu wymogów, jakie spełniać muszą:

 

polityka  oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządów oraz rad nadzorczych wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, oraz

polityka w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej.

 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną propozycje uregulowań, które powinny zostać zawarte w treści obu polityk, a także omówiony zostanie rekomendowany tryb ich wdrożenia.

Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 

 
Data i miejsce:

26 lutego 2021 r.

 
Godz. 11:00-14:00

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów oraz rad nadzorczych TFI oraz pracowników zaangażowanych w opracowanie polityki oceny i weryfikacji oraz polityki utrzymywania wiedzy i kompetencji.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

11:00 rozpoczęcie webinaru

 

1. Wprowadzenie

 

2. Polityka oceny i weryfikacji

 

a) cel
b) zakres
c) podmioty zaangażowane
d) rekomendowane działania

3. Polityka utrzymywania wiedzy i kompetencji

 

a) cel
b) zakres
c) podmioty zaangażowane
d) rekomendowane działania

 

4. Dyskusja

 

14:00 zakończenie

logoskm4

 

 

 

r.pr. Katarzyna Mordaka – jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

Doświadczenie zawodowe to 13 lat pracy jako prawnik na rynku kapitałowym, w tym 10 lat na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (KBC TFI S.A., BPH TFI S.A.). Do jej obowiązków należała m. in. bieżąca obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, jak również tworzenie oraz administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi oraz pozostałymi produktami oszczędnościowymi oferowanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych opartymi na inwestycjach w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

 

r.pr. Elżbieta Murawska – jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy emerytalnych oraz prawa ubezpieczeniowego. W Kancelarii zdobywa kolejne doświadczenie, związane z prawem rynku kapitałowego, w zakresie zagadnień związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i TFI, jak również umów inwestycyjnych.

Jej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako in-house lawyer, kształtowało się w styczności z różnymi kulturami organizacyjnymi międzynarodowych grup finansowych. Do kluczowych odpowiedzialności Elżbiety, należała m.in.: bieżąca obsługa prawna podmiotów nadzorowanych przez KNF: towarzystw i funduszy emerytalnych, we wszelkich aspektach ich działalności, wsparcie prawne w ramach prowadzonych projektów, udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

 

Koszt uczestnictwa :

 

599 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”mailto:info@fispoland.com” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.