Fund Industry Service

Ostatnie dni na dostosowanie powierzenia zarządzania funduszami aktywów niepublicznych

Odkąd w 2011 r. doszło do zliberalizowania zasad tworzenia niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, stały się one w Polsce najpopularniejszą formą „zbiorowego” inwestowania. Dowodem powyższego jest fakt, że aktualnie spośród ponad 900 istniejących funduszy, około 800 to fundusze inwestycyjne zamknięte, z  których większość stanowią właśnie fundusze niepubliczne. Read More

Przegląd regulacyjny

Ostatnia prosta do rozpoczęcia obowiązywania RODO

Aneksowanie umów w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, przegląd systemów IT, szacowanie ryzyka pod kątem ochrony prywatności, opracowanie nowych treści klauzul informacyjnych to tylko niektóre z obowiązków związanych z dostosowaniem do RODO. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25. maja, czyli za niecałe dwa tygodnie.  

Read More

Zrozumieć fundusze cyklu życia

Fundusze inwestycyjne, w zależności od przyjętych kryteriów, do których należą między innymi forma organizacyjno – prawna, czy stosowana polityka inwestycyjna, podzielić można na wiele rodzajów. Jest jednak grupa funduszy, które wymykają się nieco powyżej wskazanym podziałom, funduszami tymi są fundusze cyklu życia. Dziś kilka słów na ich temat.

Read More