[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” letter_spacing=”2″ text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – INNOWACJA I KREATYWNE MYŚLENIE W TFI[/custom_font]

Data i miejsce

11 lutego 2015,  godz 9:30-16:30

Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz wyjaśnienie niejasności interpretacyjnych występujących w procesie zarządzania ryzykiem w TFI. Zderzymy podejście regulacyjne ze stosowanymi praktykami z uwzględnieniem m.in. wielkości TFI, przynależności do grupy kapitałowej, specyfiki oferty produktowej. Przyglądając się po kolei możliwym problemom w procesie zarządzania ryzykiem w TFI pokażemy sposoby na zapobieżenie się ich pojawieniu lub na ich rozwiązanie. Warsztaty prowadzone będą w formie interaktywnej ze znacznym udziałem dyskusji pomiędzy uczestnikami i prowadzącym, by w jak najlepszy sposób pomóc w rozwiązaniu codziennych problemów związanych z poszczególnymi aspektami zarządzania ryzykiem w TFI.

 

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są pracownikom TFI związanym z zarządzaniem ryzykiem. Zapraszamy risk managerów, pracowników zespołów compliance, a także członków zarządów oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane zarządzaniem ryzykiem.

 

Korzyści dla uczestników

1. Poznanie trendów i najlepszych praktyk w zarządzaniu ryzykiem

2. Możliwość rozwiązania konkretnego, rzeczywistego problemu już podczas warsztatu

3. Zdobycie wiedzy pozwalającej

– odpowiednio przygotować się do kontroli KNF

– rozpoznawać niepokojące oznaki i odpowiednio sobie z nimi radzić

4. Korzystanie z doświadczeń innych TFI, wymiana wiedzy

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00-10:30 Wprowadzenie

– Omówienie formuły warsztatów

– Zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu aktywami

– Aktualności rynkowe oraz regulacyjne dot. zarządzania ryzykiem

 

10:30- 11:30 Implementacja kultury zarządzania ryzykiem w ramach organizacji na całym etapie zarządzanie aktywami

– Struktura procesu zarządzania ryzykiem – JZR w strukturze organizacyjnej, mechanizmy eskalacji

– Komunikacja dot. ryzyka wewnątrz organizacji

– Identyfikacja czerwonych flag

 

11:30-11:45 Przerwa kawowa

 

11:45-13:00 Praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania przekroczeniami limitów inwestycyjnych

– Podejście regulacyjne a podejście praktyczne w pomiarze przekroczeń limitów inwestycyjnych

– Problemy z danymi

– Limity jako budżetowanie ryzyka

 

13:00-13:45 Przerwa obiadowa

 

13:45-15:00 Pomiar ryzyka rynkowego w TFI

– Wyznaczanie całkowitej ekspozycji metodą zaangażowania – problemy związane z ww. podejściem 

– Wyznaczanie całkowitej ekspozycji metodą wartości zagrożonej – metody VaR, ich zalety i wady, problemy praktyczne oraz ich uzupełnienia

– Alternatywne podejścia

 

15:00-16:15 Zarządzanie ryzykiem płynności w praktyce

– Sposoby pomiaru ryzyka płynności

– Kwestia pomiaru płynności niepłynnych aktywów

 

16:15-16:30 Podsumowanie warsztatów i rozdanie certyfikatów

 

Maciej Kowalczyk, FRM

Risk Manager

Turbine Analytics S.A.

 

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na ryzyko rynkowe, pasjonat rynków finansowych zainteresowany pomiarem i modelowaniem ryzyka zmienności i korelacji, strategiami inwestycyjnymi oraz wykorzystaniem oraz wyceną instrumentów pochodnych.

 

W Turbine Analytics S.A. manager odpowiedzialny za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 180 funduszach o aktywach o wartości sięgającej 23 mld zł (stan na 31.12.2014). Dodatkowo pełniący funkcję zarządzającego ryzykiem lub jednostki ds. zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych korzystających z usługi outsourcingu zarządzania ryzykiem.

 

Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz  instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492). W latach 2010-2012 zdał wszystkie egzaminy Charted Financial Analyst (licencja wydawana przez CFA Institute) za pierwszym podejściem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koszt uczestnictwa:

DO 30 STYCZNIA 2015: 1200 zł netto za osobę + 23% VAT 

PO 30 STYCZNIA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać za pomocą poniższego formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”large” target=”_self” text_align=”right” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″ border_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

[q_button type=”normal_button” size=”small” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-backward” target=”_self” font_style=”normal” text=”WSTECZ” icon_color=”#ede709″ link=”https://fispoland.com/archiwum/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]