[grwebform url=”http://app.getresponse.com/view_webform.js?wid=10298703&u=bp1L” css=”on”/]

[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]REFORMA OFE OD KUCHNI – PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEKSZTAŁCENIA[/custom_font]
03.03.2020 r. GOLDENTULIP WARSAW CENTRE 09:30 – 13:00

 

Projekt przekształcenia OFE dotknie blisko 16 mln Polaków. Zgodnie z założeniami, otwarte fundusze emerytalne przekształcone zostaną w fundusze inwestycyjne, których aktywa stanowić będą środki dotychczas zgromadzone w OFE. Każdy z ubezpieczonych będzie miał prawo do zdecydowania, czy swoje środki pozostawić na nowo utworzonym IKE, czy też przekazać je do ZUS.

 

Reforma OFE poza tym, że obejmie znaczną liczbę ubezpieczonych wywrze również duży wpływ na działalność szerokiej grupy instytucji finansowych.

 

Bez wątpienia do bezpośrednio zainteresowanych w pierwszej kolejności zaliczyć należy powszechne towarzystwa emerytalne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

 

O tym, na jakie istotne aspekty nadchodzącej reformy należy zwrócić uwagę z perspektywy TFI oraz przekształcanych PTE będziemy rozmawiać w gronie ekspertów oraz zaproszonych gości.

 

Udział spotkaniu gwarantuje możliwość zapoznania się z najważniejszymi wymogami wynikającymi ze zmieniającego się otoczenia prawnego w przystępnej i skondensowanej formie.

[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]PARTNERZY[/custom_font]
logo_header
[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]PATRONAT HONOROWY[/custom_font]
izfa_logo_rgb
IGTE.logo.620x367
[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]PORUSZANA TEMATYKA[/custom_font]
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

  • Harmonogram przekształcenia OFE.

  • Podstawowe obowiązki związane z przekształceniem.

  • Charakterystyka subfunduszy przedemerytalnych.

  • Charakterystyka SFIO i dostosowanie aktywów funduszy przekształconych z OFE do limitów inwestycyjnych.

  • Konsolidacja TFI w grupie kapitałowej. (Przejęcie zarządzania funduszem przekształconym z OFE przez TFI z grupy. Połączenie TFI powstałego z PTE z innym TFI z grupy).

  • Depozytariusz przekształconego funduszu (okres przejściowy działania na „starej umowie” oraz obowiązek zawarcia umowy pod rygorem połączenia z innym funduszem zarządzanym przez inne TFI).

  • Proces przekształcenia od strony technicznej z punktu widzenia Agenta Transferowego.

[/unordered_list]

[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]PRELEGENCI[/custom_font]
IMG_0760

Tomasz Kowalik

ProService Finteco

S_Bogus

Stanisław Boguś

ProService Finteco

t_MAtczuk_bw

mec. Tomasz Matczuk

Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Filip Suchta zdj (2)

mec. Filip Suchta

Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

jjagielski

mec. Jakub Jagielski

Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Katarzyna Mordaka_bw

mec. Katarzyna Mordaka

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka

murawska

mec. Elżbieta Murawska

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka

KSZ

mec. Karzysztof Szachogłuchowicz

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka, FIS

[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ[/custom_font]

Aby zgłosić chęć udziału prosimy uprzejmie o wysłanie maila o tytule „ZGŁOSZENIE REFORMA OFE OD KUCHNI” na adres: jk@fispoland.com

 

Spotkanie dedykowane jest pracownikom PTE oraz TFI, którzy są zainteresowani procesem przekształcenia OFE.

 

Informujemy, że o udziale w Spotkaniu Reforma OFE od kuchni decyduje kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu zgłoszenia prześlemy maila potwierdzającego przyjęcie na listę gości.