[custom_font font_size=”20″ line_height=”60″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”600″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]ZMIANY W POLITYCE WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O FUNDUSZACH (AIFMD i UCITS V)[/custom_font]

 

CELEM WARSZTATÓW JEST ZDOBYCIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI DOTYCZĄCYCH WDROŻENIA REGULACJI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W TFI I ZAFI W OPARCIU O ZNOWELIZOWANĄ USTAWĘ O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ORAZ WYTYCZNE ESMA.

 

 

Data i miejsce

14 WRZEŚNIA 2016

Godz 10:00-15:00

Golden Floor Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.

 

 

 

Podczas warsztatów wskażemy możliwe rozwiązanie budowy systemu zmiennych składników wynagrodzeń oraz odpowiemy na pytania

 • Jakie przesłanki przyświecały regulatorom przy konstruowaniu systemu zmiennych składników wynagrodzeń

   

 • Czym jest polityka zmiennych składników wynagrodzeń

   

 • Jaki wpływ mają wytyczne ESMA z dnia 31 marca  – praktyczna analiza wytycznych ESMA z dnia 31 marca 2016 dotyczących polityk wynagrodzeń w TFI i ZAFI

   

 • Jak identyfikować stanowiska lub grupy stanowisk, mających wpływ na ryzyko

   

 • Jakie są czynniki wykluczające – kryterium wynagrodzenia

   

 • Jak dokonywać w praktyce przeglądu zmiennych składników wynagrodzeń

 

 

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są pracownikom TFI i ZAFI zaangażowanym w proces tworzenia i egzekwowania polityki wynagrodzeń. Do udziału zapraszamy

 • Kadrę zarządzającą

 • Kadrę menedżerską

 • Osoby odpowiedzialne za audyt wewnętrzny i compliance, zarządzanie ryzykiem

 • Osoby odpowiedzialnye za HR

 

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00 – 12:00  Część teoretyczna

 • Podstawy prawne i rekomendacje – porównanie uchwał KNF numer 258/2011 i 259/2011 oraz rekomendacji ESMA w kontekście funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

 • Założenia dotyczące programu zmiennych składników wynagrodzeń dla UCITS oraz kluczowe pojęcia z nim związane

 • Identyfikacja osób posiadających istotny wpływ na zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (tzw. risk takers)

 • Czynniki wyłączające z grupy risk takers

 

12:00 – 12:45  Przerwa obiadowa

 

12:45 – 15:00 Część praktyczna: zmienne składniki wynagrodzenia

 • Praktyczna identyfikacja osób posiadających istotny wpływ na zarządzanie ryzykiem

 • Wpływ wyników przedsiębiorstwa na wysokość wynagrodzenia pracownika objętego programem

 • Konstrukcja zmiennych składników wynagrodzeń z uwzględnieniem:

  • Podziału na część gotówkową i wypłacaną w instrumentach finansowych

  • Harmonogram wypłat

  • Uzależnienia wysokości wynagrodzeń od realizacji celów instytucji, komórki i pracownika

 • Dodatkowe elementy wymagające uwzględnienia programie zmiennych składników wynagrodzeń

 • Obowiązkowy przegląd systemu zmiennych składników wynagrodzeń

 • Audyt systemu zmiennych składników wynagrodzeń.

 • Obowiązki raportowe wynikające z polskich przepisów prawa.

   

 

 15:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

 

 

Justyna Czekaj

Radca Prawny, Założycielka Akademii Compliance

 

Radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie compliance i audytu. Założycielka Akademii Compliance.

Arkadiusz Kleszcz

 

Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako praktykant w projekcie tworzenia nowego banku przez Grupę IDM S.A. Dodatkowo posiada 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego, w tym dla instytucji finansowych zdobyte m.in. w takich firmach jak A.T. Kearney oraz Deloitte. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu wycen spółek, modelowania. finansowego, commercial due diligence. W ramach Akademii Compliance prowadzi warsztaty dla instytucji finansowych z zakresu finansów (zarządzanie finansami w domu maklerskim, TFI, analiza finansowa) oraz polityk zmiennych składników wynagrodzeń. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Koszt uczestnictwa:

DO 31.08.2016: 1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT 

OD 01.09.2016: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.