W DUŻYM SKRÓCIE

181

OSÓB

90

INSTYTUCJI

41

TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

66

CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I DYREKTORÓW Z TFI

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

68%

68% WSZYSTKICH POLSKICH TFI

96%

ZARZĄDZAJĄCYCH 96% AKTYWÓW WSZYSTKICH FUNDUSZY

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z TFI

GALERIA