[custom_font font_size=”24″ line_height=”60″ text_align=”center” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]PERFORMANCE ATTRIBUTION[/custom_font]

Zapraszamy na kolejne spotkanie dedykowane risk managerom w TFI. Tym razem zajmiemy się Performance Attribution. Pokażemy dlaczego warto korzystać z tej miary i jak ją wykorzystywać. Ponieważ spotkanie będzie miało charakter praktyczny każdy z uczestników powinien mieć ze sobą laptopa aby wykorzystać ten czas maksymalnie efektywnie.

 

Odpowiemy na pytania:

1)      Jakie jest rola i znaczenie performance attribution dla zarządzających, zarządów i zarządzających ryzykiem?

2)      Jak wyliczyć źródła stopy zwrotu przy pomocy performance attribution?

3)      Jaką zmierzyć i jaką stopę zwrotu zastosować przy zmieniającym się kapitale?

4)      Jaki benchmark dla strategii niebenchmarkowych wybrać w atrybucji wyniku?

5)      Jak przeprowadzić atrybucję wyniku dla portfela wielowalutowego?

6)      Jak zmierzyć performance attribution dla instrumentów dłużnych?

7)      Jak zmierzyć performance attribution dla instrumentów pochodnych?

8)      Jak przeprowadzić wielookresową atrybucję wyniku?

9)      Jak przy pomocy performance attribution sprawdzić czy zarządzający realizuje strategię inwestycyjną?

10)    Jak sprawdzić czy stopa zwrotu wynika z umiejętności czy szczęścia?

 

Data i miejsce                                                                                                                        

17 GRUDNIA 2015,  godz 9:30-17:00

Golden Floor Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.

 

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są pracownikom TFI związanym z zarządzaniem ryzykiem, zainteresowanych stosowaniem metody wartości zagrożonej w praktyce dla portfeli funduszy inwestycyjnych. Zapraszamy risk managerów, zarządzających, a także członków zarządów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie performance attribution.

9:45-10:00  Rejestracja uczestników

 

10:00 – 10:20 Znaczenie i cel performance attribution w zarządzaniu aktywami z punktu widzenia:

 1. Zarządzających – powiązanie wynagrodzeń i świadomość genezy generowanej stopy zwrotu

 2. Zarządów/Dyrektorów DZA – ocena realizacji strategii inwestycyjnej przez wewnętrznych lub zewnętrznych zarządzających

 3. Zarządzających ryzykiem – oszacowanie źródeł ryzyka

 

10:20 – 10:50 Kalkulacja stóp zwrotu na cele performance attribution

 1. Metody pomiaru stopy zwrotu

  1. Stopy zwrotu arytmetyczne czy geometryczne

  2. Prosta stopa zwrotu

  3. Stopa zwrotu przy zmieniającym się kapitale – przegląd metod

 2. Kalkulacja stóp zwrotu dla różnych klas aktywów

 3. Najczęstsze problemy w kalkulacji stóp zwrotu

 4. Ćwiczenia kalkulacji stopy zwrotu różnymi metodami

 

10:50 – 11:00  Przerwa kawowa

 

11:00 – 11:20 Dobór odpowiedniego benchmarku na cele performance attribution

 1. Wybór odpowiedniego indeksu

 2. Benchmark indeksowy

 3. Inne benchmarki:

  1. Wyniki peer grupy

  2. Notional Funds

  3. Random portfolios

 

11:20 – 12:40 Wyliczanie performance attribution – atrybucja prosta i walutowa

 1. Prosta Atrybucja Wyniku

  1. Model Brinsona-Fachlera

  2. Model Brinsona-Hooda-Beebowera

  3. Ćwiczenia z prostej atrybucji wyniku

 2. Atrybucja walutowa

  1. Model Karnosky’ego-Singera

  2. Model Ankrima-Hansela

  3. Ćwiczenia z atrybucji walutowej wyniku

 3. Atrybucja pod kątem uwzględnienia transakcji

  1. podejście transakcyjne

  2. podejście buy-and-hold

 4. Podejścia Top down i bottom up

 

12:40 – 13:30 Przerwa obiadowa

 

13:30 – 14:45 Wyliczanie performance attribution – analiza różnych klas instrumentów

 1. Atrybucja instrumentów dłużnych

 2. Ćwiczenia z atrybucji wyniku dla obligacji

 3. Atrybucja instrumentów pochodnych

 4. Atrybucja instrumentów akcyjnych

 5. Ćwiczenia z atrybucji wyniku dla pochodnych

 

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

 

15:00 – 15:45 Wyliczanie performance attribution – atrybucja wielookresowa

 1. Atrybucja wielookresowa

 2. Pełne Performance attribution na przykładzie portfela mieszanego

 3. Ćwiczenia z atrybucji wielookresowej portfela

 

15:45 – 16:10 Analiza Atrybucji Wyniku

 1. Analiza i interpretacja wyników kontrybucji

 2. Wpływ decyzji inwestycyjnych na stopę zwrotu

 3. Wpływ przepływów pieniężnych na stopę zwrotu

 4. Dyskusja dot. najczęstszych problemów

 

16:10 – 16:30 Omówienie Global Investment Performance Standards (GIPS) w kontekście Performance Attribution

 

16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie Certyfikatów

Maciej Kowalczyk, FRM

Risk Manager

Turbine Analytics S.A.

 

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na ryzyko rynkowe, pasjonat rynków finansowych zainteresowany pomiarem i modelowaniem ryzyka zmienności i korelacji, strategiami inwestycyjnymi oraz wykorzystaniem oraz wyceną instrumentów pochodnych.

 

W Turbine Analytics S.A. manager odpowiedzialny za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 180 funduszach o aktywach o wartości sięgającej 23 mld zł (stan na 31.12.2014). Dodatkowo pełniący funkcję zarządzającego ryzykiem lub jednostki ds. zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych korzystających z usługi outsourcingu zarządzania ryzykiem.

 

Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz  instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492). W latach 2010-2012 zdał wszystkie egzaminy Charted Financial Analyst (licencja wydawana przez CFA Institute) za pierwszym podejściem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koszt uczestnictwa:

DO 07 GRUDNIA 2015: 1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT 

PO 07 GRUDNIA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button size=”medium” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.