[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM ZASAD POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UNIKANIU OPODATKOWANIA W TFI[/custom_font]

 

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI określa nowy obszar kontroli komórki compliance jakim jest nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Rozszerzenie zakresu właściwości komórki do spraw zgodności o kwestie podatkowe wiąże się z obowiązkiem podjęcia określonych czynności kontrolnych.

 

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu sposobu prowadzenia kontroli oraz ich dokumentowaniu. W trakcie webinaru omówione zostaną również możliwe do podjęcia działania naprawcze. Ponadto w trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych. 

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 

 
Data i miejsce:

 

23.06.2021 r.

 

10:00- 14:00

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance, audytu wewnętrznego oraz członków zarządów.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

Agenda (10:00- 14:00) przerwa 15 min.

 

1.        Wprowadzenie

 

2.        Zasady opodatkowania różnych typów funduszy inwestycyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych

 

3.        Obciążenia podatkowe związane z uczestnictwem w funduszach

 

4.        Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania

 

5.        Rola inspektora nadzoru w przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania

 

6.        Czynności kontrolne oraz sposób ich dokumentowania

 

7.        Działania naprawcze

 

8.        Sankcje

 

9.        Podsumowanie

 

 

 

MDDP LOGO_transparent

 

 

 

 

Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ekspertka w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym, a także w zakresie bezpieczeństwa podatkowego oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej. Specjalizuje się w realizacji krajowych i międzynarodowych transakcji i restrukturyzacji, a także reorganizacji biznesowych. Wspiera klientów w bezpiecznych rozliczeniach podatkowych, z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawa podatkowego dotyczących m.in. unikania opodatkowania, agresywnej optymalizacji czy rozliczania podatku u źródła. Prowadzi kompleksowe audyty podatkowe przeszłych, bieżących i planowanych transakcji pod kątem ryzyka stosowania ogólnych zasad przeciwdziałania unikaniu zobowiązań lub szczegółowych zasad przeciwdziałania unikaniu zobowiązań, w szczególności w zakresie uzasadnienia biznesowego, rzeczywistego właściciela i „business substance”. §Wdraża w firmach rozwiązania zmierzające do zabezpieczenia biznesu w zakresie bezpiecznego zarządzania obszarem podatkowym.

 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Zatrudniamy blisko 500 osób w biurach w Warszawie i Katowicach. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. MDDP dwukrotnie została wyróżniona w kategorii „Innowacyjne rozwiązania” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita (2018, 2019) za wprowadzane na rynek rozwiązania cyfrowe dla biznesu oraz jest liderem podatków pośrednich w Polsce – wszyscy partnerzy Zespołu VAT MDDP są wymieniani w gronie najlepszych specjalistów VAT w zestawieniu „Indirect Tax Leaders” International Tax Review. W 2020 w rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, MDDP nagrodzona została w prestiżowej kategorii przełomowych wyroków, a trójka partnerów zajęła pierwsze miejsce w aż trzech kategoriach: VAT, Postępowania podatkowe oraz Międzynarodowe prawo podatkowe. Tegoroczny ranking potwierdził, że zespół VAT MDDP jest jednym z najlepszych w swojej dziedzinie w Polsce, a Tomasz Michalik uznany został za wiodącego eksperta w VAT w Polsce. W zakresie realizacji projektów międzynarodowych MDDP jest partnerem wiodących kancelarii oraz  firm doradztwa podatkowego w Europie i na świecie.

 

 

Koszt uczestnictwa przy zapisach do 18.06 :

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

PO 18 CZERWCA 2021 R : KOSZT 1500 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + VAT

Cena obejmuje: 
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”mailto:info@fispoland.com” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.