[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]NADZÓR WEWNĘTRZNY NAD SYSTEMEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM[/custom_font]

Szkolenie w formule webinaru.

 

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie kluczowych kwestii dotyczących systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie. Szczególny akcent położony zostanie na kwestie związane ze sprawowaniem nadzoru nad omawianym obszarem działalności. W trakcie szkolenia omówione zostaną również rozwiązania organizacyjne związane z nadzorem nad systemem zarządzania ryzykiem oraz jego praktyczne aspekty.

 

W związku z aktualną sytuacją wprowadzamy możliwość uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem kanałów zdalnych – poprzez webinar.

 

Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 

 
Data i miejsce:

18 listopada 2020 r.

 
Godz. 10:00-13:30

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków zarządu (w tym zwłaszcza kandydatów do zatwierdzenia), a także pracowników pionów TFI odpowiedzialnych za ryzyko. Dodatkowo, webinar zainteresuje również członków Rad Nadzorczych.
Udział w szkoleniu może okazać się przydatny również dla pozostałych pracowników systemu kontroli wewnętrznej, w tym inspektorów nadzoru oraz audytorów wewnętrznych.  

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

10:00 rozpoczęcie webinaru

1. Nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem z perspektywy członka Zarządu cz. 2.

 

  • Zarys systemowego ujęcia zarządzania ryzykiem w TFI.

  • Elementy systemu kontroli wewnętrznej w sprawowaniu nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem.

  • Na co zwrócić uwagę w praktycznym ujęciu – „słabe elementy” systemów zarządzania ryzykiem w TFI.

 

2. Nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem z perspektywy Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu – praktyczne rozwiązania i mechanizmy.
3. Rozwiązania organizacyjne związane z nadzorem nad systemem zarządzania ryzykiem.

  • Uwarunkowania i praktyczne wymogi zatwierdzania członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem.

  • Rozwiązania organizacyjne zapewniające niezależność funkcji nadzoru oraz samego systemu zarządzania ryzykiem.

13:30 zakończenie

Michał Karwasiński
jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

 

Kuba Szpringer
jest radcą prawnym, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Koszt uczestnictwa ( przy zapisach do 10.11.2020 r.)

 

990 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Po 10 listopada 2020 r.: koszt 1200 zł netto za osobę + VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.