[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]SZKOLENIE – NOWE ZASADY DYSTRYBUCJI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ORAZ CERTYFIKATÓW [/custom_font]

W odpowiedzi na oczekiwania uczestników naszych dotychczasowych warsztatów,  przygotowaliśmy wspólnie z przedstawicielami kancelarii Matczuk Wieczorek Wspólnicy szkolenie dotyczące wpływu pakietu regulacji MIFID II oraz znowelizowanych przepisów krajowych na dystrybucję jednostek uczestnictwa oraz oferowanie certyfikatów inwestycyjnych. 

 

 

Opis szkolenia:

 

 

Wpływ MIFID II oraz znowelizowanych przepisów krajowych na dystrybucję jednostek uczestnictwa oraz oferowanie certyfikatów inwestycyjnych to szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną nowe wymogi związane z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa. W trakcie szkolenia omówione zostaną również nowe zasady wynagradzania dystrybutorów z tytułu pełnionych przez nich funkcji. Tematyce szkolenia poświęcona zostanie również kwestia zachęt. Kluczowym punktem agendy będzie także omówienie zasad oferowania  certyfikatów inwestycyjnych w zmienionym stanie prawnym.

 

 

Data i miejsce:

 

 

5 grudnia 2018 r.

 

 

Godz. 09:30-17:00

 

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

 

DLA KOGO:

 

  

Szkolenie dedykowane jest w szczególności pracownikom TFI, dystrybutorów oraz firm inwestycyjnych zaangażowanym w proces dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz oferowania certyfikatów inwestycyjnych. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób odpowiedzialnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych za weryfikację czynności poprawiających jakość świadczonych przez dystrybutorów usług.

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

FIS_logo_ikona_zolte

Jakub Jagielski radca prawny Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

 

 

 

Jakub Jagielski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów rynku kapitałowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, m.in. w zakresie bieżącej obsługi prawnej, obsługi transakcji, opracowywania projektów statutów i innych aktów regulujących działalność tych podmiotów.

 

Absolwent Kolegium Prawa oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Przemysław Lewocik adwokat Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

 

 

Przemysław Lewocik specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się zarówno bieżącą obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych jak również dystrybutorów jednostek uczestnictwa, uczestnicząc w projektach związanych z ich tworzeniem oraz postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Ukończył Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

mww

Koszt uczestnictwa (przy zapisach do 30.11.2018 r.):

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 30 listopada 2018 r : koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.