[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WYMOGI REGULACYJNE DOT. SPOSOBU FORMUŁOWANIA PRZEKAZÓW MARKETINGOWYCH TFI I DYSTRYBUTORÓW[/custom_font]

 

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie kluczowych wymogów regulacyjnych dotyczących sposobu formułowania przekazu marketingowego towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów. Prowadzący w trakcie wystąpienia omówi szczegółowo, poza wymogami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, również najnowsze  wytyczne ESMA oraz KNF.

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 

 
Data i miejsce:

 

07.10.2021 r.

 

10:00- 14:30

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

Szkolenie adresowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych i dystrybutorów odpowiedzialnych za takie obszary jak:

 – marketing

 

– compliance

 

– prawo

 

– sprzedaż

 

Agenda (10:00- 14:30) przerwa 15 min.

 

 1. Ogólne wytyczne dot. przekazu marketingowego dla branży funduszy inwestycyjnych.

 

2. Wytyczne ESMA z 2 sierpnia 2021 roku oraz Rozporządzenie 2019/1156 w perspektywie przekazów marketingowych.

 

3. Stanowisko KNF dot. social mediów z 24 sierpnia 2021 roku – zakres zastosowania.

 

4. Wymogi dot. treści udostępnianych w mediach społecznościowych.

 

5. Odpowiedzialność za zamieszczanie, udostępnianie lub komentowanie wpisów.

 

6. Współpraca podmiotu nadzorowanego z podmiotami trzecimi w ramach aktywności w mediach społecznościowych.

 

7. Przechowywanie i archiwizowanie wpisów w mediach społecznościowych.

 

8. Media społecznościowe a MAR i rozporządzenie w sprawie rekomendacji.

 

9. Rola systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) w kontekście korzystania z mediów społecznościowych.

 

10. Cyberbezpieczeństwo.

 

 

 

 

Rafał Wojciechowski

 

Adwokat, Founder

 

Specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki. W latach 2015-2021 kierował praktyką rynku kapitałowego kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, tworząc jeden z najwyżej ocenianych zespołów profesjonalistów w Polsce.

W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi. W szczególności specjalizuje się w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy i ekwilibrystki argumentacyjnej w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Duża znajomość rynku, praktyki obrotu oraz trendów (w tym kryptoaktywów oraz crowdfundingu) pozwalają mu na bieżącą obsługę największych instytucji finansowych oraz podmiotów prywatnych w sektorach powiązanych z rynkiem kapitałowym. Wskazane doświadczenie jest znakomicie uzupełniane o praktykę z zakresu AML, compliance oraz M&A.

W roku 2020 Rzeczpospolita uznała adw. Rafała Wojciechowskiego indywidualnie oraz zespół przez niego kierowany jako liderów w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego.

Jest on również autorem wielu publikacji, w tym komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych, licznych felietonów oraz opracowań naukowych w zakresie swojej specjalizacji.

Koszt uczestnictwa przy zapisach do 30.10 :

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

PO 30 WRZEŚNIA 2021 R. : KOSZT 1500 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + VAT

Cena obejmuje: 
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”mailto:info@fispoland.com” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.