[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WARSZTATY – PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W TFI[/custom_font]

 

Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w TFI to pierwszy z trzech modułów obejmujących następujące obszary działalności compliance w towarzystwach funduszy inwestycyjnych: system nadzoru zgodności działalności z prawem, audyt i zarządzanie ryzykiem.

 

 

Warsztat ma na celu zaprezentowanie praktycznych aspektów działań podejmowanych przez te jednostki, w szczególności obowiązki podejmowane w bieżącej działalności oraz zadania wykonywane w przypadku kontroli nadzorcy. Przy czym, omawiając ww. zagadnienia, prowadzący warsztat wezmą pod uwagę projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. Nowe rozporządzenie wprowadzi bowiem znaczące zmiany w zakresie działającego w towarzystwach systemu kontroli wewnętrznej.

 

 

Nie ulega wątpliwości, że system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów, który zapobiega odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, o której w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno za sprawą aktualnie procedowanej w Sejmie Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W związku z powyższym, podczas warsztatu przybliżony zostanie zakres działań niezbędnych do podjęcia, aby zapewnić zgodność działania swojej organizacji z nowymi restrykcjami.

 

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek compliance, Inspektorów Nadzoru, audytorów wewnętrznych a także członków zarządu nadzorujących powyższe obszary.

 

 

 

Data i miejsce:

 

27 MARCA 2019 r.

Godz 09:30-16:00

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

DLA KOGO:

 

Szkolenie adresowane jest do inspektorów nadzoru, pracowników komórek compliance, audytorów wewnętrznych,  prawników oraz innych pracowników TFI pragnących usystematyzować wiedzę na temat zmieniającego się otoczenia prawnego.

 

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

9:00- 09:30 rejestracja uczestników

 

 1. System kontroli wewnętrznej w TFI:

 • Budowa systemu kontroli wewnętrznej w znaczącym TFI.

 • Budowa systemu kontroli wewnętrznej w nieznaczącym TFI.

 • Największe problemy w organizacji systemu kontroli wewnętrznej

2. System nadzoru zgodności działalności z prawem:

 • Obowiązujące przepisy prawa.

 • Rola systemu nadzoru zgodności działalności z prawem w TFI.

 • Organizacja systemu nadzoru zgodności działalności z prawem w dużym i małym TFI.

3. Komórka nadzoru zgodności działalności z prawem:

 • Analiza funkcji i obowiązków jednostki compliance.

 • Obowiązki jednostki compliance w praktyce:

a) znaczenie matrycy compliance i jej wpływ na zapewnienie zgodności z prawem,

b) jak stworzyć matrycę compliance dla TFI?

c) obowiązki raportowe wynikające z przepisów prawa,

d) zakres raportów,

e) znaczenie obowiązku raportowania i bieżącego kontaktu z organami TFI,

f) inne

 • Odpowiedzialność jednostki compliance.

 • Rola i stanowisko komórki nadzoru zgodności działalności z prawem podczas przeprowadzanych kontroli nadzorcy.

 1. Stanowiska i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego.

 2. Wytyczne ESMA, dyrektywa MIFID II oraz rozporządzenia wykonawcze i ich wpływ na obowiązki jednostki compliance.

15:45- 16:00 podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów

logo-podpis-1

 

Julia Iwaszko – adwokat, LL.M

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sydney. Od 2015 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych.  W JustComply zajmuje się również kompleksową obsługą prawną klientów zainteresowanych tworzeniem i rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu fuzji, podziałów oraz przejęć przedsiębiorstw, w tym także spółek notowanych na rynkach regulowanych.

 

 

Justyna Walas – Ryba – adwokat, Certyfikowany Compliance Officer (CCO1).

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. W 2009 roku ukończyła aplikację sądową i została wpisana na listę adwokatów. Kontynuując edukację ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance). Od 2015 roku rozpoczęła pracę jako specjalista ds. zgodności w banku i współpracowała z kancelariami prawnymi w zakresie compliance. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie finansowym, prawie konsumenckim, prawie spółek oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, identyfikacji i ocenie ryzyk. Aktualnie zajmuje się kwestiami związanymi z praktycznym dostosowywaniem systemów compliance w domach maklerskich, TFI oraz instytucjach płatniczych, tworzeniem macierzy compliance, testami zgodności. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu product governance w działalności bankowej.

 

 

Agnieszka Lemanowicz Prawnik/ młodszy specjalista ds. compliance.

Aplikantka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie w pracy zdobywała w dużych kancelariach radcowskich i adwokackich oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W JustComply zajmuje się m.in. wsparciem w przeprowadzaniu audytów dla Domów Maklerskich oraz TFI, a także opracowywaniem regulaminów i procedur zapewnienia zgodności działalności z prawem w firmach inwestycyjnych .

 

 

 

Koszt uczestnictwa (do 21.03.2019):

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 21.03.2019 koszt udziału to 1500 zł netto za osobę + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte