[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WARSZTATY -PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA KOMITETÓW AUDYTU W TFI[/custom_font]

 

18 grudnia KNF opublikowała na swojej stronie internetowej Plan działań na rok 2019 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Wspomniana wyżej ustawa pod koniec 2017 r. wprowadziła obowiązek powołania przez wszystkie TFI zarządzające co najmniej jednym z trzech typów funduszy, jakimi są: FIO, SFIO oraz publiczne FIZ, komitetów audytu. Tymi samymi obowiązkami objęte zostały również Towarzystwa, prowadzące działalność znacznych rozmiarów.

 

Zmianami wprowadzonymi przez ustawę objęte zostały również rotacja firm audytorskich oraz zasady świadczenia przez nie usług dodatkowych.

 

Przedmiotem szkolenia prowadzonego przez ekspertów z JustComply będzie omówienie wszystkich istotnych aspektów wynikających z ustawy ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania komitetów audytu w TFI.

 

Data i miejsce:

 

13 LUTEGO 2019 r.

Godz 09:30-16:30

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

 

DLA KOGO:

 

Szkolenie adresowane jest do inspektorów nadzoru oraz pracowników komórek compliance, audytorów wewnętrznych,  prawników oraz członków komitetów audytu oraz rad nadzorczych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

logo-podpis-1

Justyna Walas-Ryba, Adwokat oraz Certyfikowany Compliance Officer (CCO1)

 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. W 2009 roku ukończyła aplikację sądową i została wpisana na listę adwokatów. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance). Zajmuje się wdrażaniem systemów compliance w instytucjach finansowych, m.in. bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie finansowym, prawie konsumenckim, prawie spółek oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, identyfikacji i ocenie ryzyk. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Aktualnie zajmuje się kwestiami związanymi z praktycznym dostosowywaniem systemów compliance w spółkach, tworzeniem macierzy compliance, testami zgodności.

Koszt uczestnictwa (do 06.02.2019):

 

999 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

899 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

799 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 06.02.2019 koszt udziału to 1200 zł netto za osobę + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte