[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]KLAUZULE REDUKCYJNE W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH[/custom_font]

Ogromne zainteresowanie rynku wyrokiem uznającym klauzulę redukcyjną za klauzulę niedozwoloną wskazuje, że może to stanowić istotny problem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy w przypadku funduszy inwestujących w aktywa niepłynne.

 

Wyrok nie uwzględnia specyfiki działania tego typu funduszy, jeżeli jednak taka linia orzecznicza się utrzyma, oznaczać to będzie konieczność zmian statutów oraz dostosowania prowadzonej przez fundusze polityki inwestycyjnej do polityki wykupów.

 

Jak dostosować redukcje wykupów do nowych standardów wyznaczonych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na gruncie wyroku? Jakie są skutki posiadania w statucie funduszu postanowień uznanych za niedozwolone? Na te i inne pytania związane z wyrokiem odpowiemy w trakcie webinaru.

 

 
Data i miejsce:

 

17.03.2021 r.

 

10:00- 13:30

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

Szkolenia adresowane są do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji produktowej oraz korporacyjnej a także pracowników działów compliance, audytu wewnętrznego oraz członków zarządów.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

Agenda (10:00- 13:30)

 

1.Wykup certyfikatów inwestycyjnych na gruncie UFI. 

 

2.Redukcja przy wykupie- dotychczasowe rozwiązania. 

 

3. Inwestor jako konsument.

 

4. Uznanie klauzuli redukcyjnej za abuzywną- główne tezy wyroku.

 

5. Rekomendowane zmiany zasad wykupu certyfikatów.

 

6. Skutki posiadania w statucie funduszu postanowień uznanych za niedozwolone.

 

7. Podsumowanie i sesja Q/A.

 

mww

 

 

 

Grzegorz Boguski

 

Adwokat, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

 

Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz banków.

Ponadto posiada doświadczenie w transakcjach M&A, ofertach publicznych i prywatnych, sporach korporacyjnych oraz sporach na rynku kapitałowym, w tym reprezentowaniu inwestorów w sporach z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi oraz compliance w instytucjach finansowych.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach oraz instytucjach finansowych.

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Przygotowuje doktorat z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Koszt uczestnictwa :

 

899 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Przy zapisach do 10.03 

 

799 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”mailto:info@fispoland.com” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.