Program i prelegenci

PROGRAM

9:30 Rejestracja Uczestników

10:00 Powitanie

10:05 JAK BUDOWAĆ MARKĘ OSOBISTĄ W SYNERGII Z MARKĄ FIRMY ?

W trakcie prelekcji dr Sergiusz Trzeciak poruszy zagadnienia dotyczące definiowania swojej wizji i misji w odniesieniu do wizji i misji firmy. Przyjrzy się również określaniu celów osobistych i zawodowych, a także opowie o tworzeniu przekazu na temat swojej osoby i swojej firmy do określonych grup odbiorców. Omówi, jakie narzędzia budowania marki profesjonalisty warto wykorzystywać oraz dlaczego ważny jest networking. Prelekcja będzie stanowić wstęp teoretyczny do warsztatów, które przewidziane są w drugiej części dnia. Prowadzący, dr Sergiusz Trzeciak to ekspert w zakresie marketingu politycznego, treningu medialnego, public relations i budowania marki osobistej. Przeszkolił ponad 300. liderów organizacji społecznych i politycznych w Europie, Azji i Afryce Północnej. W jego szkoleniach wzięło udział kilka tysięcy osób w tym m.in. kilkuset parlamentarzystów oraz prezydenci i burmistrzowie.

10:30 BIEŻĄCE ZMIANY PRAWNE, A OBOWIĄZKI TFI REALIZOWANE PRZY WSPARCIU APLIKACJI ZEWNĘTRZNYCH

Prelekcja Partnera

10:55 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - PANEL DYSKUSYJNY

W przededniu wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zaproszeni prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy nowy produkt emerytalny stanowi atrakcyjny element oferty z perspektywy instytucji finansowych. Eksperci zastanowią się także, jaki los czeka pozostałe produkty emerytalne, tj. IKE, IKZE i PPE. Uczestnikami dyskusji będą przedstawiciele TFI, PTE oraz Agentów Transferowych. Gospodarzem panelu dot. PPK jest PKO BP FINAT.

11:40 Przerwa kawowa

12:10 FUNDUSZE ABSOLUTE RETURN Z PERSPEKTYWY GRACZA ZAGRANICZNEGO. CZY ISTNIEJE PRZEPIS NA POLSKI SUKCES TEGO TYPU PRODUKTÓW?

Czy możliwe jest wypracowywanie zysków w każdym stanie rynku? Jaki jest optymalny horyzont inwestycyjny funduszy absolute return? Kiedy należy inwestować w fundusze absolutnej stopy zwrotu? Czy opłaca się mieć tego typu fundusze w swojej ofercie? O doświadczeniach w zarządzaniu funduszami absolute return opowie przedstawiciel Fidelity International.

12:35 QVO VADIS INWESTORZE INDYWIDUALNY ?

Czego tak naprawdę poszukują inwestorzy indywidualni? Jak i czy TFI odpowiadają na te potrzeby? Na te i inne pytania odpowie w trakcie prelekcji Remigiusz Stanisławek, trener finansowy i założyciel bloga Opiekun Inwestora.

13:00 DYSTRYBUCJA FUNDUSZY ONLINE - PANEL DYSKUSYJNY

W trakcie tego panelu, zaproszeni goście dyskutować będą o nowych kanałach dystrybucji jednostek uczestnictwa. Uczestnicy poruszą również temat zmian, jakie wywarły na sprzedaż funduszy regulacje MiFID II. Zaproszeni goście postarają się również odpowiedzieć na pytanie, czy na tle bankowości mobilnej, uda się przekonać funduszowych inwestorów do przeniesienia się na zdalne kanały dystrybucji oraz czy w najbliższych latach czeka nas kres stacjonarnych punktów obsługi klienta.

12:00 - 13:45 WARSZTATY Z BUDOWANIA MARKI OSOBISTEJ

Równocześnie ze ścieżką główną FISummt 2018 zapraszamy na dedykowane zarządom TFI warsztaty z budowania marki osobistej. Warsztaty będą prowadzone przez dr Sergiusza Trzeciaka. Liczba miejsc ogarniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

13:45 Przerwa obiadowa

14:45 PRELEKCJA W PRZYGOTOWANIU

W trakcie ustaleń. Szczegóły wkrtóce.

15:10 CZY RYNEK KAPITAŁOWY JEST ATRAKCYJNY DLA MŁODYCH LUDZI?

Dyskusja na temat rynku kapitałowego z perspektywy młodego człowieka, oceny usług oferowanych przez TFI, znajomości produktów inwestycyjnych. Z panelu dowiemy się jak młodzi ludzie widzą siebie na rynku pracy. Czy TFI oraz inne instytucje finansowe są dobrym miejscem do podjęcia pierwszych kroków i budowania swojej kariery? Czego według Millenialsów brakuje w employer brandingu firm inwestycyjnych? Jakie są ich wymagania? Nietypowa formuła panelu – tzw. „fire chat” zapewni ożywioną i pogłębioną dyskusję między prowadzącym a zaproszonymi gośćmi. Dzięki krótkiej wymianie pytań i odpowiedzi słuchacze otrzymają przekrojowy obraz Millenialsów i ich podejścia do finansów.

15:55 LEGALTOOLKIT

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne stanowi dziś jeden z najważniejszych aspektów związanych z prowadzeniem działalności przez każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych. ZAFI, FATCA, czy EMiR to tylko niektóre z pakietów regulacji, których wdrożenie miało miejsce w ostatniej przeszłości. Dziś bez wątpienia największe wyzwanie stanowi dostosowanie działalności do MiFID II oraz RODO. Wejście w życie tych regulacji znacząco zmodyfikuje zasady świadczenia usług przez każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wszystkie inne podmioty zaangażowane w obsługę funduszy. Jak radzić sobie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym? Jakim wymogom należy sprostać, aby uniknąć zarzutu niedostosowania? Z jakim wyprzedzeniem reagować na zmieniające się regulacje? Wszystkim tym aspektom poświęcona będzie prelekcja legal toolkit.

16:00 Zakończenie części merytorycznej

16:10 Część nieoficjalna

17:00 Zakończenie FUND INDUSTRY SUMMIT 2018

Program FISummit 2018 jest w trakcie aktualizacji i nie jest on ostateczny.
PRELEGENCI – W TRAKCIE AKTUALIZACJI

ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT

logo_summi2018t-08