Program i prelegenci

PROGRAM

9:30 Rejestracja Uczestników

10:00 Powitanie

10:10 VUCA A PODEJMOWANIE DECYZJI W ROSNĄCEJ ZŁOŻONOŚCI BIZNESU

VUCA to akronim utworzony od słów Volatility (zmienność), Uncertanity (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność), określające rzeczywistość w której żyjemy, również tę biznesową. VUCA rzeczywistość to także nieustająca zmienność, nowe trendy, które mogą zagrozić stabilności całym branżom i stawiają przed liderami nowe wyzwania. Prelekcja poświęcona będzie realizacji wyzwań wobec współczesnego świata, w którym globalizacja, rozwój Internetu i nowoczesnych technologii w zawrotnym tempie i w sposób nieprzewidywalny wpływają na funkcjonowanie i organizację firm. Będzie również wskazówką, jak radzić sobie ze stojącymi przed kadrą zarządzającą wciąż nowymi i często zaskakującymi wyzwaniami.

10:55 SMART DATA – JAK WYKORZYSTAĆ INTELIGENTNE DANE W BRANŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PANEL DYSKUSYJNY

Big data i analiza danych od dłuższego czasu są niezaprzeczalnym trendem. Ich gromadzenie daj dostęp do ciekawych statystyk, jednak do tej pory nie pomogło to instytucjom finansowym w zrozumieniu klientów i modelowaniu ich zachowań inwestycyjnych. Odpowiedzią na te potrzeby są smart data, inteligentne dane, które przy wykorzystaniu nowych technik zarządzania danymi zaczynają zmieniać rynek, otwierając zupełnie nowe możliwości dla zarządzających funduszami. W panelu dyskusyjnym zostaną poruszone możliwości jakie dają smart data i ich optymalne wykorzystanie. Paneliści przyjrzą się także wyzwaniom jakie stoją przed rynkiem funduszy inwestycyjnych w kontekście analizy danych, dystrybucji i obsługą rachunków inwestycyjnych oraz konieczności zwiększania transparentności podejmowanych działań.

11:40 DEPOZYTARIUSZ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NA TLE DOŚWIADCZEŃ ZACHODNIOEUROPEJSKICH

Początki funduszy inwestycyjnych w Europie Zachodniej sięgają końca XVIII w. Wielowiekowa tradycja i długoletnie doświadczenia bez wątpienia wpłynęły na wysoki poziom zaufania do tego typu form zbiorowego inwestowania. Jak w takich warunkach wygląda działalność depozytariusza? Jakie zmiany przyniosła za sobą dyrektywa ZAFI. Między innymi tych zagadnień dotyczyła będzie prelekcja poświęcona zachodnioeurpejskim doświadczeniom w pełnieniu roli depozytariusza.

12:05 Przerwa obiadowa

13:05 RAPORT PŁACOWY W BRANŻY TFI ORAZ MECHANIZMY POZYSKIWANIA I UTRZYMYWANIA PRACOWNIKÓW

Proces rekrutacji w sektorze finansowym jest coraz bardziej wymagający niż kilka, kilkanaście lat temu. Kandydaci większą wagę przykładają nie tylko do proponowanych warunków zatrudnienia, ale także do sposobu prezentacji firm jako potencjalnych pracodawców. Nakłady pieniężne na tzw. employer branding to już coraz częściej konieczność. Jak zatem dotrzeć do kandydatów z pokolenia Y? Wskazówki zostaną udzielone w trakcie prelekcji przygotowanej przez HRK. Dodatkowo przedstawione będą bieżące standardy polityk wynagrodzeń w towarzystwach funduszy inwestycyjnych przygotowane w oparciu o raport płacowy wśród TFI przeprowadzony przez HRK.

13:30 KLUCZOWE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W AZJI

Coraz więcej towarzystw funduszy inwestycyjnych wprowadza do swojej oferty fundusze skoncentrowane na inwestowaniu na rynkach azjatyckich. Indie, Chiny, czy Japonia to najczęściej wybierane destynacje dla produktów zbiorowego inwestowania. Jakie kluczowe aspekty oraz jakie możliwości daje lokowanie aktywów na rynkach azjatyckich? Na te i inne pytania w czasie konferencji odpowie nasz zagraniczny gość.

13:55 WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA POZYCJĘ I ZADANIA DEPOZYTARIUSZA - PANEL DYSKUSYJNY

Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy ZAFI rozszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego. Dziś już nie tylko banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych czy też KDPW lecz również w określonych sytuacjach firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską mogą zostać depozytariuszami funduszy inwestycyjnych. Czy rozszerzenie katalogu podmiotów stanowi zagrożenie dla dotychczasowych depozytariuszy? Czy nałożenie nowych obowiązków wpływa na poprawę transparentności funduszy? Między innymi o tym dyskutować będą uczestnicy panelu poświęconego wpływowi nowych regulacji na pozycję i zadania depozytariusza.

14:40 Przerwa kawowa

15:10 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE I ICH WPŁYW NA RYNEK - PANEL DYSKUSYJNY

Choć projekt ustawy o PPK nie został jeszcze opublikowany, znamy główne założenia nowych regulacji. Współfinansowanie programów przez państwo, dziedziczenie składek, obowiązek prowadzenia PPK co do zasady przez wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jedną osobę. O tym, jaki wpływ nowe regulacje wywrą na rynek dyskutować będą uczestnicy panelu poświęconego Pracowniczym Planom Kapitałowym.

15:55 FINTEGRATION: WSPÓŁPRACA FINTECH Z BRANŻĄ TFI

FinTech stał się w ostatnich okresie modnym i popularnym słowem w środowisku przedsiębiorczych innowatorów i szerzej w świecie finansów. Wynika to z faktu, że innowacje oparte na zastosowaniu nowoczesnych technologii w finansach pozwalają zarobić coraz większe pieniądze i przyciągają najbardziej utalentowanych ludzi, którzy mają odwagę podejmować nowe inicjatywy biznesowe, a z drugiej strony, rezultaty ich działań stanowią realne zagrożenie dla status quo w bankowości, inwestycjach i ubezpieczeniach. Jak możemy wykorzystać potencjał FinTech? Szanse i wyzwania, które stawia przed nami szybki rozwój technologii oraz pomysły, które zmieniają świat finansów.

16:20 MIFID II ORAZ INNE ZMIANY PRAWNE I ICH ODDZIAŁYWANIE NA STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI TFI

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne stanowi dziś jeden z najważniejszych aspektów związanych z prowadzeniem działalności przez każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych. ZAFI, FATCA, czy EMiR to tylko niektóre z pakietów regulacji, których wdrożenie miało miejsce w ostatniej przeszłości. Dziś bez wątpienia największe wyzwanie stanowi dostosowanie działalności do MiFID II oraz RODO. Wejście w życie tych regulacji znacząco zmodyfikuje zasady świadczenia usług przez każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wszystkie inne podmioty zaangażowane w obsługę funduszy. Jak radzić sobie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym? Jakim wymogom należy sprostać, aby uniknąć zarzutu niedostosowania? Z jakim wyprzedzeniem reagować na zmieniające się regulacje? Wszystkim tym aspektom poświęcona będzie prelekcja legal toolkit.

17:00 Zakończenie części merytorycznej

17:10 Część nieoficjalna

18:00 Zakończenie FUND INDUSTRY SUMMIT 2017

PRELEGENCI – W TRAKCIE AKTUALIZACJI
AnnaSyrekKosowska_official_standard_BW

ANNA SYREK – KOSOWSKA

PSYCHOLOG BIZNESU

ASK EXPERT

Andrzej Szadkowski (2)

ANDRZEJ SZADKOWSKI

DYREKTOR GENERALNY

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SKA ODDZIAŁ W POLSCE 

Radosław Ignatowicz (2)

RADOSŁAW IGNATOWICZ

DYREKTOR DEPARTAMENTU USŁUG POWIERNICZYCH

RAIFFEISEN POLBANK

Graham Perry Dew_bw

GRAHAM PARRY DEW

DIRECTOR GLOBAL DEPOSITARY

VISTRA, LUKSEMBURG

M_Rusewicz_bw

MAŁGORZATA RUSEWICZ

PREZES

IZBA GOSPODARCZA TOWARZYSTW EMERYTALNYCH

Adam Gola_Pocztylion_bw

ADAM GOLA

PREZES ZARZĄDU

POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE

Piotr-Mazurkiewicz1

PIOTR MAZURKIEWICZ

SENIOR EXECUTIVE SEARCH CONSULTANT

HRK / IRC GLOBAL EXECUTIVE SEARCH PARTNERS 

joanna-wyrebowska-bw

JOANNA WYRĘBOWSKA

BUSINESS UNIT MANAGER

HRK

Piotr Garwon_bw

PIOTR GAWRON

PREZES ZARZĄDU

DRAGON SERVICES

Krzysztof Winnik_bw

KRZYSZTOF WINNIKI

DIGITAL MARKETING TRAINER WINNIK CONSULTING

PARTNER FAST&BETTER

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TOMASZ BEDLA

WICEPREZES ZARZĄDU

COPERNICUS CAPITAL TFI

fot. Dariusz Iwanski
www.iwanski.com.pl
d.iwanski@interia.pl
+48 601 362 305

MAŁGORZATA POPIELEWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

UNION INVESTMENT TFI

Agnieszka_Sawa_3_bw

AGNIESZKA SAWA

PREZES ZARZĄDU

Q SECURITIES

 

Szymon Staśczak bw

SZYMON STAŚCZAK

MENEDŻER

DELOITTE CONSULTING

Vineet Thodge

VINEET THODGE

SENIOR INVESTMENT ANALYST

 MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS

 

Borys_Sobiegraj_bw

BORYS SOBIEGRAJ

DATA SCIENTIST

DEEPSENSE.AI

 

Katarzyna Mordaka_bw

KATARZYNA MORDAKA

PARTNER

KANCELARIA SNAŻYK GRANICKI

 

andrzej_stec_bw

ANDRZEJ STEC

REDAKTOR NACZELNY

GAZETA GIEŁDY I INWESTORÓW „PARKIET”

 

 

Francoise-Nikly-Cyrot-ID_bw

FRANÇOISE NIKLY-CYROT

HEAD OF SMART DATA PROGRAM

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Pawel_Borys_0313_bw

PAWEŁ BORYS

PREZES ZARZĄDU

PFR

t_MAtczuk_bw

TOMASZ MATCZUK

WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY

KANCELARIA MWW

 

ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT

Fund Industry Summit 2017