[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WYMOGI DLA TFI ORAZ FUNDUSZY DOTYCZĄCE UJAWNIEŃ INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM [/custom_font]

Zachęcamy Państwa do udziału w cyklu szkoleń poświęconemu obowiązkowym ujawnieniom informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Szkolenia adresowane są do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji produktowej oraz korporacyjnej a także pracowników działów compliance, audytu wewnętrznego oraz członków zarządów.

 

Mając na względzie złożoność regulacji, szkolenie podzieliliśmy na 3 moduły.

 

1Pierwszy z nich obejmuje zakres zagadnień dotyczących regulacji unijnych z zakresu zrównoważonego rozwoju. Celem pierwszego modułu jest przedstawienie ogólnego zarysu obowiązków ciążących na instytucjach finansowych w zakresie związanym z ESG.

 

22Moduł drugi poświęcony jest omówieniu zakresu ujawnień dotyczących TFI. W ramach tej części szkolenia przedstawione zostaną również wymogi dotyczące ujawnień, którymi objęte są wszystkie rodzaje funduszy inwestycyjnych.

 

3

Moduł trzeci obejmował będzie swoim zakresem omówienie obowiązkowych ujawnień dotyczących funduszy promujących aspekty środowiskowe, społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje

 

 

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

 
Data i miejsce:

 

Moduł 1 Wprowadzenie do SFDR **04.02**

 

10:00-13:30

 

Moduł 2 Obowiązkowe ujawnienia  cz. 1 TFI oraz wszystkie oferowane produkty **9.02**

 

10:00-13:30

 

Moduł 3 Obowiązkowe ujawnienia cz. 2 oraz produkty promujące aspekty środowiskowe, społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje  **10.02**

 

10:00-13:30

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 
DLA KOGO:

 

Szkolenia adresowane są do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji produktowej oraz korporacyjnej a także pracowników działów compliance, audytu wewnętrznego oraz członków zarządów.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 

Moduł 1 Wprowadzenie do SFDR 04.02

 

10:00 – 13:30 (przerwa 15 min)

 

 1. Regulacje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju

 2. Zrównoważony rozwój w działalności instytucji finansowych

 3. Rozporządzenie 2019/2088

 4. Stanowisko Komisji oraz jego wpływ na harmonogram prac

 5. Obowiązki ciążące na TFI oraz funduszach związane z obowiązkowymi ujawnieniami

 6. Dyskusja

   

Moduł 2 Obowiązkowe ujawnienia  cz. 1 TFI oraz wszystkie oferowane produkty 9.02

 

10:00 – 13:30 (przerwa 15 min)

 

 1. Uczestnicy rynku finansowego oraz produkty finansowe

 2. Miejsce publikacji informacji

 3. Strategie dotyczące ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

 4. Przejrzystość polityk wynagrodzeń

 5. Informacje dotyczące funduszy

 6. Dyskusja

   

Moduł 3 Obowiązkowe ujawnienia cz. 2 oraz produkty promujące aspekty środowiskowe, społeczne lub mających na celu zrównoważone inwestycje   10.02

 

10:00 – 13:30 (przerwa 15 min)

 

 1. Kwalifikacja produktu jako promującego aspekty środowiskowe lub społeczne

 2. Kwalifikacja produktu jako mającego na celu zrównoważone inwestycje

 3. Dobre praktyki w zakresie zarządzania

 4. Informacje o indeksie wyznaczonym jako wskaźnik referencyjny

 5. Ujawnienia w przypadku braku wskaźnika referencyjnego

 6. Zakres informacji podlegający ujawnieniu

 7. Dyskusja

logoskm4

 

 

 

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz 

 

Partner, Radca prawny Kancelaria Snażyk Mordaka sp.k. 

Wiceprezes Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

Jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie, początkowo jako in-house lawyer w instytucji sektora bankowego, a następnie jako in-house lawyer w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu działalności polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, uzyskany po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Koszt uczestnictwa :

 

Moduł 1

700 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Moduł 2 

700 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

Moduł 3 

700 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

 Przy zapisach na wszystkie, trzy moduły cena promocyjna 1700 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT*

(*przy zapisach do 01.02 włącznie)

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.