[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]ZASADY EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W OBOWIĄZUJĄCYM STANIE PRAWNYM[/custom_font]

Od 2019 r. zasadniczej zmianie uległy zasady prowadzenia działalności przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Szczególnie ważnym obszarem podlegającym modyfikacji objęta została emisja certyfikatów inwestycyjnych, a także wprowadzone zostały nowe rozwiązania dotyczące ewidencji osób uprawnionych oraz rejestracji certyfikatów.

W jaki sposób zapewnić niezakłócony proces emisji certyfikatów inwestycyjnych? Głównie temu zagadnieniu poświęcone zostanie najbliższe szkolenie organizowane przez FIS. Zachęcamy do zapoznania się z agendą oraz zapisów. Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych zaangażowanych w przeprowadzanie emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Ponadto warsztaty adresowane są do podmiotów prowadzących działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych (firm inwestycyjnych oraz banków prowadzących działalność maklerską). Ponadto, zapraszamy AFI, Family Office, Doradców transakcyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych, a także pracowników Private Banking oraz maklerów.

 

 

 

 

Data i miejsce:

 

4 marca 2020 r.

 

 

Godz. 09:30-16:30

 

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

DLA KOGO:

 

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych zaangażowanych w przeprowadzanie emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Ponadto warsztaty adresowane są do podmiotów prowadzących działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych (firm inwestycyjnych oraz banków prowadzących działalność maklerską). Ponadto, zapraszamy AFI, Family Office, Doradców transakcyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych, a także pracowników Private Banking oraz maklerów.

 

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

9:00 – 09:30    Rejestracja uczestników
09:30 rozpoczęcie warsztatów

 

 1. Weryfikacja spełnienia przez fundusz oraz TFI wymogów dotyczących emisji certyfikatów (ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 30/11)

 

 

 • Przedstawienie zmian prawnych i ich wpływu na emisję certyfikatów inwestycyjnych (Ustawa o ofercie);

 • Proces oferowania certyfikatów inwestycyjnych – o dokumentach ofertowych – lista oraz wymagania;

 • Wartość zapisów na certyfikaty przez osoby fizyczne – ujęcie praktyczne;

 • Moment powstania Certyfikatów inwestycyjnych – praktyka rynkowa (ocena depozytariuszy);

 • Dostosowanie statutu do zmian przepisów prawa a brak nowych emisji – obowiązek czy prawo;

 • Praktyczne aspekty dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych – raportowanie do KDPW ewidencji certyfikatów wydanych przed 1 lipca;

 • Sposób komunikowania się z uczestnikami funduszu, którzy nabyli Certyfikaty po 1 lipca 2019 r;

 • Koszty wykupu certyfikatów inwestycyjnych – rejestr sponsora czy rachunki papierów wartościowych  – porównanie wariantów;

 • Dystrybutorzy – zatrzymać CI w rejestrze sponsora, czy na rachunkach papierów wartościowych dystrybutora – o przepływie informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces powstania certyfikatów inwestycyjnych;

 • Co w przypadku, gdy statut trzeba zmienić? Jak zorganizować proces, aby był jak najmniej uciążliwy dla inwestorów;

 • O obowiązkach TFI w zakresie AML – spojrzenie agenta emisji;

 • Komunikacja z Inwestorem.

 

 

2)   Weryfikacja warunków emisji oraz pozostałej dokumentacji ofertowej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 30/11)

 • weryfikacja spełniania przez certyfikaty oraz fundusz warunków rejestracji KDPW;

 • Jakie dokumenty są przedmiotem badania – krótki opis;

 • Kwestie sporne – o zapisach w dokumentach, które budzą najwięcej wątpliwości;

 • Ewidencja osób uprawnionych – co się zmieniło – dlaczego powstała? Czy można wykupić papiery po jednym dniu?

 • Rejestracja certyfikatów – kluczowe zagadnienia – harmonogram działania – terminy skrajne na emisję, wymogi organizacyjne KDPW;

 • Praktyczne aspekty emisji – terminy, przedłużenie oraz dokumentacja;

 • Błędna dokumentacji emisyjna – ocena naruszeń i tryb postępowania.

 

 

13:00 – 13:45 lunch

16:00-16:30 podsumowanie i zakończenie warsztatów

Paweł Kosk – Makler Papierów Wartościowych, Makler Nadzorujący Członka GPW, Dyrektor Departamentu Przechowania Instrumentów Finansowych Q Securities SA.

Związany z departamentami oferowania instrumentów finansowych oraz ewidencji. Odpowiedzialny za uzyskanie przez dom maklerski uczestnictwa na  GPW oraz KDPW. Wdrażał usługę Agenta Emisji w domu maklerskim, odpowiedzialny za współpracę z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Bankami w procesie emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji.  Trader instrumentów pochodnych.

 

Koszt uczestnictwa ( przy zapisach do 26.02.2020 r.)

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 26 lutego 2020 r. : koszt 1500 zł netto za osobę + VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.