W dniu 13 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać w Polsce nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta nałożyła na TFI wiele nowych obowiązków.

 

Jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na zarządach TFI, jest zapewnienie pracownikom uczestnictwa w odpowiednich szkoleniach – art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom TFI, we współpracy z Akademią Compliance JustComply proponujemy Państwu e-learningowe szkolenie dla pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

W trakcie szkolenia e-learningowego kursanci zapoznają się ze specyfiką przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych do celów przestępczych, obowiązkami TFI w zakresie zapobieganiu działaniom przestępczym oraz sytuacjami, na które powinni zwracać szczególną uwagę w codziennej pracy.

 

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy, fazy, sposoby, organy właściwe do prowadzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące,
 • Obowiązki instytucji obowiązanych,
 • Aktualne praktyczne przykłady procederu prania pieniędzy,
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące finansowania terroryzmu – definicja, charakterystyka, sposoby,
 • Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaje poszczególnych środków, z uwzględnieniem środków podstawowych, uproszczonych i wzmożonych oraz moment, kiedy należy je podjąć,
 • Identyfikacja, rejestracja i raportowanie transakcji podejrzanych do Głównego Inspektora Informacji Finansowej i prokuratora,
 • Wykorzystanie TFI do celów przestępczych, czynniki ryzyka oraz zagadnienia, na które należy zwracać szczególną uwagę,
 • Procedura wstrzymania lub blokady rachunku,
 • Kontrole instytucji obowiązanych, kary administracyjne i pieniężne,
 • Nadużycia finansowe.

 

Szkolenie trwa ok. 120 minut i zakończone jest egzaminem w formie testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 15 minut. Pracownicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikat zawierający następujące informacje:

 

Imię i nazwisko, nazwa oraz zakres szkolenia, wynik % testu.

 

Formuła e-learningu zapewnia jakość szkolenia pozwalając na optymalizację kosztów.

[q_button type=”normal_button” size=”big_large_full_width” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-arrow-right” target=”_self” font_weight=”400″ text_align=”center” text=”JESTEŚ ZAINTERESOWANY SZKOLENIEM? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI” color=”#333333″ background_color=”#e9e61a” link=”mailto:info@fispoland.com” icon_color=”#353535″]