[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WARSZTATY – OFEROWANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH PO NOWEMU[/custom_font]

Szkolenie adresowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych zaangażowanych w przeprowadzanie emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W trakcie warsztatów omówione zostaną warunki konieczne do spełnienia przy przeprowadzaniu emisji w nowym otoczeniu prawnym. W trakcie szkolenia omówione zostaną również rola i zadania agenta emisji, a także zasady ewidencji certyfikatów inwestycyjnych oraz ich rejestracji w KDPW.

W trakcie szkolenia omówione zostaną także zasady wydawania papierów wartościowych osobom uprawnionym oraz zagadnienia związane z dokonywaniem transakcji na takich walorach.

 

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia znajdą się również przepisy intertemporalne wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy o ofercie oraz niektórych innych ustaw.

 

Z uwagi na trwający proces legislacyjny, szkolenie oparte zostanie na najbardziej aktualnych aktach prawnych lub ich projektach.

 

Data i miejsce:

 

 

29 MAJA 2019 r.

Godz 09:15-16:15

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

DLA KOGO:

 

Warsztaty adresowane są do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych (firm inwestycyjnych oraz banków prowadzących działalność maklerską).Ponadto, zapraszamy AFI, Family Office, Doradców transakcyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych a także pracowników Private Banking oraz maklerów.

 

 

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

08:45-09:15 poranna kawa i rejestracja

 

1. Definicja oferowania – praktyczne aspekty na gruncie obowiązujących przepisów, w tym analiza stanowiska KNF z 29 marca 2019 roku.

 

2. Wyjątki od obowiązku posiadania stosowanej zgody na oferowanie Certyfikatów Inwestycyjnych – analiza incydentalności świadczenia usługi.

 

3. Agent Emisji – rola w procesie emisji i odpowiedzialność na gruncie najnowszego porządku prawnego, regulacji KDPW oraz przyjmowanych aktualnie standardów działania przez przyszłych Agentów.

 

4. Oferowane, świadczenie usługi przez Agenta Emisji, a konflikty interesów. Zarządzanie konfliktami interesów.

 

13:00- 13:45 lunch

 

5. Wpływ nowych regulacji na ryzyko operacyjne w TFI, niezbędne dostosowania regulacyjne.

 

6. Oferta publiczna – zmiany w przepisach obowiązujących.

 

7. Dematerializacja Certyfikatów Inwestycyjnych – konsekwencje prawne dla uczestników i obowiązki rejestracyjne Agenta Emisji.

 

8. Odpowiedzialność TFI i Depozytariusza w perspektywie zmian w przepisach dot. oferowania certyfikatów inwestycyjnych.

 

16:15 podsumowanie i zakończenie warsztatów

sadkowski_logo_niebieska_ramka 
Rafał Wojciechowski Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego

 

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

 

Specjalizacje:

  • procesy sądowe na rynku kapitałowym

  • white collar crimes

  • prawo funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych

  • financial regulations

  • fintech

  • M&A

  • publiczny obrót instrumentami finansowymi

  • obsługa procesów emisji instrumentów finansowych

  • OTC, forex

  • blockchain, waluty kryptograficzne

 

Wykształcenie:

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i struktur prawno-finansowych.

Koszt uczestnictwa (do 22.05.2019):

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 22.05.2019 koszt udziału to 1500 zł netto za osobę + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte