27 kwietnia 2022

Co wpis na krajową listę sankcyjną oznacza dla uczestników rynku?

Wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wiąże się między innymi z przyznaniem kompetencji […]
25 kwietnia 2022

Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. z perspektywy TFI – praca zdalna

Procedowania nowelizacja Kodeksu pracy zakłada wprowadzenie do niego na stałe instytucji pracy zdalnej. Oznacza to, że będzie ona możliwa także po odwołaniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej […]
21 kwietnia 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę obowiązuje

Szesnastego kwietnia, a więc dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących […]
15 marca 2022

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności TFI

Jednym z głównych obszarów wywierających wpływ na działalność instytucji finansowych w bieżącym roku jest zrównoważony rozwój. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie […]