[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” letter_spacing=”2″ text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]NOWE ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH W TFI[/custom_font]

Data i miejsce

30 Stycznia 2015,  godz 9:15-13:15

Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

Cel seminarium

Celem seminarium jest ukazanie praktycznych skutków nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z w działalności TFI.  Odpowiemy na pytania czy i kiedy warto powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji, na ile nowe obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratorów Danych Osobowych mogą być problematyczne biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania TFI, co w praktyce oznaczają nowe kompetencje GIODO i czego TFI może się spodziewać w razie kontroli GIODO.

 

Uczestnicy

Seminarium dedykowane jest przedstawicielom TFI związanym z ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych. Zapraszamy pracowników działów prawnych, compliance, IT, Administratorów Danych Osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Do udziału zachęcamy także członków zarządów oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane ochroną danych osobowych.

 

Korzyści dla uczestników

Zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na:

– podjęcie świadomej decyzji o wprowadzeniu lub niewprowadzaniu ABI

– zweryfikowanie obowiązujących w TFI procedur pod kątem zgodności z nowymi regulacjami w zakresie obowiązków administratorów danych osobowych

– przygotowanie się na kontrole GIODO w związku z nowymi uprawnieniami wynikającymi z nowelizacji ustawy

9:15-9:30 Rejestracja uczestników

 

9:30-10:00 Nowe zasady funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

– dobrowolność powołania ABI

– kompetencje, zadania i odpowiedzialność ABI

– wykonywanie obowiązków sprawozdawczych przez ABI

 

10:00-10:30 Transfery danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w świetle nowych regulacji 

– aktualne zasady przekazywania danych poza EOG

– transfery danych w oparciu o klauzule umowne

– transfery danych w oparciu o wiążące reguły korporacyjne (BCRs)

– rola GIODO w procedurze transferowej

 

10:30-11:00  Nowe kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

– nowe uprawnienia GIODO

– rejestr ABI

 

11:00-11:30 Przerwa kawowa

 

11:30-12:00 Nowe obowiązki administratorów danych osobowych

– obowiązki rejestracyjne

– obowiązki sprawozdawcze

 

12:00-12:30 Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych

– odpowiedzialność ABI

– odpowiedzialność administratora danych w przypadku powołania ABI lub jego braku

 

12:30-13:00 Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych

– analiza technicznych elementów wykonywania nowych obowiązków przez ABI i administratorów danych osobowych   

 

13:00-13:15  Podsumowanie seminarium i rozdanie certyfikatów

 

13:15-14:00  Obiad

Gerard Karp

Menedżer zespołów prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej, Partner

Kancelaria Wierzbowski Eversheds 

 

Adwokat Gerard Karp kieruje zespołami prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu i komunikacji elektronicznej.

 

Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje m.in. doradztwo na rzecz największego w Polsce portalu pośrednictwa pracy, producenta smartfonów i telewizorów w obszarze SmartTV, a także opracowanie i wsparcie prawne przy wdrożeniu kilku największych programów lojalnościowych dla firm z sektora handlu detalicznego. Gerard uczestniczył również w szeregu globalnych projektów transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (opartych o standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne) oraz w przygotowaniu i negocjacjach wielostronnych porozumień pomiędzy kilkudziesięcioma zakładami ubezpieczeń w zakresie wzajemnego przekazywania i wymiany informacji w sektorze ubezpieczeniowym.

 

Gerard posiada również doświadczenie w pracy dla sektorów telekomunikacyjnego, IT oraz mediów, m.in. w zakresie przygotowywania kompleksowych umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, w tym w modelu cloud computing. Doradzał m.in. jednemu z międzynarodowych liderów aukcji internetowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz komunikacji elektronicznej, a także jednej z największych sieci mediowych przy wdrożeniu telewizji internetowej. Regularnie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz przed GIODO i Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

 

Często występuje na konferencjach poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. Jest także autorem wielu publikacji i opracowań w tym zakresie. Informator Chambers Europe 2013 rekomenduje go w obszarze ochrony danych osobowych. Jest laureatem konkursu profesjonaliści Forbesa 2012. 

Koszt uczestnictwa:

DO 19 STYCZNIA 2015: 1200 zł netto za osobę + 23% VAT 

PO 19 STYCZNIA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz przerwy kawowe 

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać za pomocą poczty e-mail lub poniższego formularza kontaktowego

[q_button type=”normal_button” size=”large” target=”_self” text_align=”right” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″ border_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

[q_button type=”normal_button” size=”small” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-backward” target=”_self” font_style=”normal” text=”WSTECZ” icon_color=”#ede709″ link=”https://fispoland.com/archiwum/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]